Bea Kolbe Ebersbach


Navn: Bea Kolbe Ebersbach​

Adresse: Tagensvej 20, opgang 74. 3. sal​​

Telefon: 2334 9551

EmailHG36@bif.kk.dk​​

IPS-funktion: Teamleder i IPS-Team København-Frederiksberg

Faglig baggrund 
Jeg har arbejdet med beskæftigelse siden 2006, hvor Jobcenteret blev dannet og kommer med en økonomisk baggrund som cand.merc. i International Afsætning. 

Fra dette studie har jeg speciale i analyse og interviewteknik, som jeg ofte anvender i samtalen med de ledige. Jeg har siden suppleret med en uddannelse som Kaos coach.​

Tidligere erhvervserfaring 

Jeg har arbejdet med både markeds- og medieanalyse, markedsføring, bogføring og meget andet, men som nævnt de seneste mange år, har jeg været på beskæftigelsesområdet. 

Jeg startede som menig sagsbehandler, og har derigennem arbejdet med de fleste områder af lovgivningen, og da jeg har en særlig forkærlighed for paragraffer, har jeg brugt meget tid på at understøtte og undervise kolleger i god sagsbehandling. 

Motivation for at være med i IPS 

Jeg tror på, at der er plads til alle på vores arbejdsmarked, vi har bare ikke helt fået øje på det endnu. Derfor vil jeg gerne være med til at gøre en indsats for at skabe den kulturændring der skal til i hele vores samfund, sådan at arbejdsgivere og virksomhedsejere får øjnene op for de mangfoldige ressourcer der ligger lige for næsen af dem.

At jeg så samtidig kan gøre dét mit hjerte også brænder for, nemlig hjælpe en gruppe af samfundets svageste, så de får fornyet styrke og igen finder et ståsted i livet – dét er det hele værd. 

Ligeværd, optimisme og motivation i IPS 

IPS-principper harmonerer med mine egne værdier, og for mig giver det så meget mening at arbejde ud fra principper om ligeværdighed, optimisme, motivation og målsætning. ​​

Jeg synes det er indlysende, at man med netop denne metode opnår resultater der langt overstiger, hvad man tidligere har set i forhold til beskæftigelsestal for mennesker med psykisk sygdom.​​

Og man må ikke glemme at der i statistikkerne gemmer sig rigtige mennesker, der har skabt rigtige forandringer i deres eget liv. 

Det er menneskene, det hele handler om. ​

Redaktør