Charlie Gornitzka


Navn: Charlie Gornitzka ​

Adresse: IPS-Team, Huset for Psykisk Sundhed, Griffenfelsgade 46, 2200 Kbh.N

Telefon: 5138 1339

Emailbn5i@bif.kk.dk 

IPS-funktion: IPS-Konsulent 


Faglig baggrund 

Diplomuddannelse i socialformidling.​

Tidligere erhvervserfaring

Jeg har lavet socialt arbejde siden 1999 i forskellige funktioner indenfor beskæftigelses, uddannelses, og misbrugsbehandlings området, primært som rådgiver, virksomhedskonsulent, og som projektmedarbejder. Jeg har i en årrække samarbejdet med virksomheder i det private erhvervsliv, omkring rekruttering og integration af arbejdskraft.

Motivation for at være med i IPS 

IPS-metodens præmis er, at alle mennesker kan arbejde, på trods af symptomer, arbejdshistorik osv. En grundpille i metoden er, at den bygger fuldstændig på de frivillige kandidaters egen motivation for, at arbejde eller uddanne sig. Det er helt afgørende for mig.​

Jeg tror på, at det at arbejde, skaber livskvalitet og glæde hos mennesker. Dels fordi man får lov til, at bruge sine arbejdskompetencer, og fordi man bliver en del af et socialt fællesskab på en arbejdsplads. Derudover, kan job være en vigtig del af recovery-processen, for mennesker med sindslidelser. Som IPS-konsulent er der unik mulighed for, at yde kandidaterne en omfattende og individualiseret støtte, til lige præcis deres ønsker i forhold til job.​

Jeg tror på, at IPS kan skabe inklusion på arbejdsmarkedet og være med til, at nedbryde myter og fordomme om sindslidendes evne til at arbejde. 

Redaktør