Christine Posselt

Navn: Christine Posselt 

Adresse: Forskningsenheden, Kildegårdsvej 28, opgang 15, 4. sal., 2900 Gentofte.​​

Telefon: 2325 8216 

EmailChristine.Posselt@Regionh.dk ​

IPS-funktion: Forskningsassistent 

​Faglig baggrund 

Uddannet psykolog med speciale i klinisk arbejdspsykologi.

Tidligere erhvervserfaring  

Jeg har tidligere arbejdet som klinisk psykolog på Arbejdsmedicinsk Afdeling i Esbjerg, hvor jeg behandlede patienter, der havde vanskeligt ved at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske problemer.​

Motivation for at være med i IPS 

I mit arbejde som psykolog har jeg ofte oplevet, at mennesker med sindslidelser savner at indgå i et socialt fællesskab med kolleger på en arbejdsplads. Ligeledes har jeg også erfaret, at mennesker med sindslidelser ofte savner følelsen af at skabe og bidrage til fællesskabet.​​

Som psykolog tror jeg på, at vi mennesk​er grundlæggende er skabt til at være sociale og føle os virkningsfulde sammen med andre mennesker. Jeg tror også på, at det for os alle sammen er sjovere at leve i et samfund, hvor der er stærke fællesskaber og mangfoldighed – altså et samfund hvor der er højt til loftet og plads til at skille sig ud.​

Gennem de seneste år har politikerne da også sat fokus på at inkludere flere mennesker med psykiske problemer på arbejdsmarkedet. Desværre har disse projekter ikke altid været en ubetinget succes for den enkelte, og jeg har i mit arbejde mødt patienter, der følte sig ’presset af systemet’. Netop derfor er jeg også meget begejstret for IPS-metoden, da den tager udgangspunkt i den enkeltes egen motivation, ønsker og mål for fremtiden. ​

Redaktør