Katrine Balslev


Navn: Katrine Balslev​

Adresse: Tagensvej 18 – 20, opg. 74, 3. sal, 2200 København​

Telefon: 2898 5754

MailKaba06@frederiksberg.dk

IPS-funktion: IPS-konsulent

​Fagl​ig baggrund 

Cand.mag. i dansk og psykologi.​

Tidligere erhvervserfaring 

Personalekonsulent i et IT-firma, virksomhedskonsulent for nyankomne udlændinge i en kommune, psykologisk rådgiver i et privat krisestyringsfirma, projektkonsulent ift facillicitering af delvis sygemelding i en kommune, konsulent i et anden aktør firma for at være sagsbehandler med myndighedsansvar for en kommunes fleksjobbere.​

Motivation for at være med i IPS 

Det er første gang jeg har stiftet bekendtskab med en metode/redskab, der kan fange et menneskes originale motivation og vilje. En metode, der kan skaffe kandidaten videre i at få et arbejde eller en uddannelse på trods af længere alvorlige sygdomsforløb.​​

Jeg har arbejdet med beskæftigelse og forskellige målgrupper i forhold til gældende lovgivninger gennem 14 år. Fra forskellig fokus er det ikke lykkes at fange de spørgsmål, der starter processen med udgangspunkt i, hvordan mennesker bevæger sig.​

Det bliver svært for mig, at vende tilbage til nuværende system, når jeg har arbejdet med IPS-metoden. IPS har omdrejningspunkt i kandidatens frivillige valg om at få arbejde eller uddannelse. Den måde er mere ligeværdig, praktisk og ærlig for mig at anvende.​

Redaktør