Collabri

Titel: ”Collabri – en cluster randomiseret kontrolleret undersøgelse af Collaborative Care vs. standard behandling for angst og depression i almen praksis”

Kontakt

Nadja Kehler Curth, cand.scient.san.publ., Ph.D.-studerende 
Telefon: 5146 7310
EmailNadja.Kehler.Curth.01@Regionh.dk

Ursula Brinck-Claussen, cand.med. og speciallæge i psykiatri, Ph.D.-studerende 
Telefon: 3864 7006 
EmailUrsula.Brinck-Claussen@Regionh.dk


Formål

Formålet er at undersøge effekten af Den Danske Model for Collaborative Care til angst og depression i forhold til standardbehandling - begge behandlinger i almen praksis. ​

Målgruppe

Praktiserende læger i i Region Hovedstaden og patienter med angst og depression der behandles i almen praksis. ​

Forskningsdesign 

Collabri inkluderer i alt 60 ydernumre i Region Hovedstaden og randomiserer (ved lodtrækning) hvilke praksiser der skal yde behandling som hidtil (Kontrolgruppe) og hvilke praksiser der skal læres benytte metoden som beskrevet i Den Danske Model for Collaborative Care.​

Randomiseringen foregår på cluster-niveau og fordeler praksiserne i to forskellige indsatsgrupper samt i tre grupper der benytter tre forskellige screenings-metoder.

Se evt. mere på www.Collabri.dk​

Ved undersøgelsen måles på parametre som psykologisk belastning, livskvalitet og helbredsrelateret livskvalitet, funktionsnedsættelse, bivirkninger og sygefravær. ​

Patienterne bliver fulgt op på efter henholdsvis 6 og 15 måneder efter ’projekt-inkludering’.

Om Shared Care-tænkning

Depression og angst er hyppigt forekommende sygdomme med en livstidsrisiko på hhv. 17-18 % og 13-29 %. Langt størstedelen diagnosticeres og behandles i almen praksis.​​

Behandlingsmulighederne for denne gruppe patienter er i dag langt fra optimal. Der er international konsensus om, at optimering bør ske ved indførelse af Collaborative Care (CC), der er en evidensbaseret indsats. 

Hvad er Collabri-modellen 

Der er udviklet en dansk model for Collaborative Care, der overordnet indeholder følgende:​

  • En multi-professionel tilgang til patientbehandlingen, herunder supervision ved psykiater
  • Ansættelse af en Care Manager (f.eks. sygeplejerske med erfaring fra psykiatrien + kognitiv uddannelse)
  • Care Manager udfører opfølgning, herunder psykoterapi og psykoedukation samt
  • aktiv monitorering og revurdering af patienten​​

Der behandles ud fra en struktureret behandlingsplan med udgangspunkt i gældende vejledninger. Modellen sikr​er yderligere en forstærket inter-professionel kommunikation mhp. vidensoverførsel mellem sektorer.

Forskningen foregår i et samarbejde med Region Nordjylland, hvor 1/4 af cluster-randomiseringen foregår parallelt med Region Hovedstaden. 

Redaktør