Funktionelle Symptomer

Titel: ”Funktionelle Symptomer – Konsekvenser for individ og samfund” 

Kontakt 

Chalotte Heinsvig Poulsen, cand.scient. og ph.d.-studerende. 

Telefon: 3863 3275

EmailChalotte.Heinsvig.Poulsen@Regionh.dk ​

Formål 

At undersøge prognose af funktionelle symptomer i et befolkningsbaseret longitudinelt studie samt analysere individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.​​

Projektet er en selvstændig Ph.D, som er en del af DanFunD, som er et stort tværfagligt samarbejdsprojekt mellemForskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS, Glostrup), Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser​ ved Aarhus Universitetshospital samt Psykiatrisk Center København, hvor afgrænsning, forekomst, prognose og risikofaktorer for funktionelle symptomer bliver undersøgt. ​​

Eksperter inden for epidemiologi, biostatistik, funktionelle lidelser og psykiatri gennemfører en stor, fælles indsats for at belyse epidemiologien af funktionelle symptomer baseret på befolkningsundersøgelser og eksisterende registre. ​

Klik ind på DanFund her​, hvis du vil læse mere detaljeret omkring de overordnede projektrammer.  

Målgruppe 

Forskningsdesign Befolkningsbaseret longitudinelt kohorte studie koblet til central registre

Om Funktionelle symptomer 

Lidelserne som udfordrer den medicinske verden - og forestillingen om at sygdom og lidelse kan opdeles i rent fysiske eller psykiske sygdomme. ​

Hvad er ’Funktionelle symptomer’

De fleste mennesker oplever fra tid til anden symptomer, som fx træthed, svimmelhed og smerter, som for det meste går i sig selv igen. I alle dele af sundhedssystemet er der patienter med vedvarende symptomer som disse, hvor der ikke umiddelbart kan findes nogen somatisk forklaring på symptomerne.

​​Denne mangel på medicinsk forklaring gør, at de ofte kaldes for ’medicinsk uforklarede symptomer’. For at kunne opnå en bedre forståelse for disse komplekse tilstande og for at vi kan arbejde henimod en forebyggelses- og behandlingsstrategi er det vigtigt, at vi inddrager patientperspektivet, den sociale kontekst hvor han/hun lever, behandlerens rolle og sundheds- og socialsystemets betydning.​​​

Dette projekt tager det udgangspunkt at funktionelle symptomer skal ses som ’forstyrrelser i funktionen’, hvor både fysiske, neurologiske og kognitive processer spiller en rolle for udviklingen af symptomer. ​

Symptomerne skal ses som et kontinuum fra milde symptomer til stærkt invaliderende. Konsekvenserne for både individ og samfund er svære at bestemme, da der ses en stor variation i hvordan funktionelle symptomer defineres og afgrænses. Derudover er der kun lavet få befolkningsbaserede opfølgnings-studier med fokus på prognose. ​

Materiale 

Der benyttes information om diverse symptomer fra allerede indsamlede data fra befolkningsundersøgelser på FCFS 1964-2008. I alt 24.571 personer i alderen 18-69 og tilfældigt udvalgt fra Københavns Vestegn år har indgået i undersøgelserne fordelt på 11 kohorter. ​​

Flere af personerne er genundersøgt én eller flere gange; der er således yderligere oplysninger fra 27.069 genundersøgelser lavet i perioden 1974-2005. ​

Alle undersøgelserne er sammenkørt med diverse registre blandt andet registre fra Danmarks Statistik.​

Metode 
Ved brug af specifikke statistiske analyser undersøges prognose af funktionelle symptomer, hvor det undersøges om funktionelle symptomer er determinant for bl.a. udvikling af fysisk og psykisk sygdom, brug af sundhedsydelser, tildeling af førtidspension og tidlig død.​

Redaktør