IPS-MA

Titel: IPS-modificeret til mennesker med angst og depression (IPS-MA, IPS-Mood and Anxiety)

Kontakt: Lone Hellström, cand.scient.san. og Ph.D.-studerende​

Telefon: 2383 6038 

EmailLone.Hellstroem@Regionh.dk ​

Formål 

Undersøge effekten af en mentor-baseret støttet beskæftigelsesindsats, udviklet til at hjælpe mennesker tilbage i ordinært arbejde eller uddannelse efter en periode med psykisk sygdom.​ 

Målgruppe 

Mennesker der for nylig er diagnosticeret med enten angst eller en affektiv sindslidelse (bipolar såvel som unipolar depression) og som har et ønske om at vende tilbage i arbejde eller uddannelse. 

Forskningsdesign 

Projektet er et randomiseret effekt-studium. I alt indgår 326 deltagere, som ved computerbaseret lodtrækning (randomisering) er blevet fordelt til enten IPS-MA plus de sædvanlige tilbud i social- og sundhedssektoren eller kontrolgruppen, som udelukkende får de sædvanlige tilbud tilgængelige i social-og sundhedssektoren.​ 

Sådan foregår projektdeltagelsen 

Deltagerne bliver interviewet ved inklusion, samt ved opfølgning efter 1 og 2 år. Det primære effektmål, er deltagernes beskæftigelsesstatus (i arbejde/uddannelse) efter 24 måneder. ​​​​

Derudover registreres antal dage de har været i arbejde/uddannelse, ligesom graden af symptomer, funktionsniveau og livskvalitet også vurderes efter henholdsvis 1 og 2 år.

Hvad er IPS-MA

IPS-MA er en tværfaglig støttet beskæftigelsesindsats, hvor karriererådgivning tilbydes sideløbende med mentorstøtte. Målet er ordinær beskæftigelse eller uddannelse. ​​

Hver deltager bliver tilknyttet en mentor, som kan hjælpe med netop dét, den enkelte deltager har brug for støtte til. Mentorerne kan bistå med støtte til at skabe struktur i dagligdagen, hjælp til at forstå og håndtere det offentlige system, kontakt til arbejdsgivere og jobcenter/socialrådgiver o.lign.​​​ 

​​Selve indsatsen bliver varetaget af en privat virksomhed,Sherpa, København. 

Hjælp til hvad?

Mentorer kan, sammen med karriererådgiverne hjælpe med konkret udformning af ansøgning og CV, karriererådgivning og kan også støtte deltagerne når de begynder på arbejde eller uddannelse. Altså en meget personlig og individuelt tilpasset støtte.​​

Mentorerne - faglig baggrund og kompetencer

Hver mentor har maksimum 20 deltagere (caseload) og følger dem tæt. Forløbene er tidsubegrænsede. ​

Erfaring med psykiatriske patienter og tværfagligheden blandt mentorerne er vigtige elementer i metoden. ​

Mentorerne har fx. en baggrund som sygeplejersker, ergoterapeuter eller socialrådgivere og har alle mange års erfaring fra psykiatrien. Karriererådgiverne har mange års erfaring fra HR og rekruttering fra det private erhvervsliv. ​

Redaktør