PRIME

Titel: PRIME – en undersøgelse af IMR-programmets påvirkning af recovery 

Kontakt 

Sofie Bratberg, sygeplejerske og cand.scient.san. ​​

Telefon: 12345678 

Email: Sofie.Bratberg@Regionh.dk 

Formål 

Undersøge effekten af deltagelse i IMR-programmet for patientgruppen som 12-måneders opfølgning på det første IMR-forskningsprojekt. Hvordan har det været for patienterne at deltage og undersøge patienternes oplevelser og forståelse af at deltage i IMR og hvordan de givetvis er blevet påvirket og influeret af IMR i forhold til recovery samt at komme nærmere omkring erfaringerne med at sætte mål med Handlingsplaner i en socialpsykiatrisk botilbud-kontekst.​

Målgruppe 

Patienter med en diagnose inden for skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse eller svær depression, som har været tilknyttet IMR-programmet, som blev etableret og fulgt af Helle Stentoft Dalums IMR Ph.D.-projekt.

Forskningsdesign 

PRIME-projektet tager afsæt i Mixed Methods, som er en måde at arbejde på med en kombination af flere forskellige forskningsmetoder. PRIME trækker blandt andet på: kvalitative interview, spørgeskemaer og i kombination: kvalitative interview med fastlagt fokuspunkter (mål, håb, recovery samt personlig ansvarlighed) for at komme i dybden med randomiseringen og statistik, s​om ikke altid giver et klarere billede af forklaringer, forhold og oplevelser med specifikke emner/relationer.​

Forankring og Forskningssamarbejde

PRIME er forankret under Bo- og Rehabiliteringstilbud Skovvænget, Ballerup, og foregår i et forskningssamarbejde med Psykiatrisk Center København.​

Hvad er IMR-programmet 

IMR er oprindeligt et amerikansk curriculum-baseret undervisningsprogram som er et meget struktureret undervisningsprogram der strækker sig over ca. 9 måneder med ugentlige møder. Kurset er tilrettelagt til folk med svære sindslidelser.​​

IMR hviler på fem grundpiller: psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning, forebyggelse af tilbagefald samt mestringsstrategier. De fem grundpiller i programmet udmønter sig i 11 kapitler, som hver har et fokusområde og kan være alt fra Strategier til recovery, målsætning, psykoedukation, mestring af stress, rusmidler og sund livsstil osv.

Didaktisk og indholdsmæssigt bygger IMR på en kombination af motiverende strategier, klasserums-baseret undervisning med aktiv deltagelse af kursisterne samt kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. 

Redaktør