Lene Falgaard Eplov

​​​


 

Navn: Lene Falgaard Eplov ​​

Adresse: Forskningsenheden, kildegårdsvej 28, opgang 15, 4. sal. 2900 Gentofte​​

Telefon: 3864 7461 

Mail: Lene.Falgaard.Eplov@Regionh.dk ​

IPS-funktion: Projektleder og forskningsansvarlig for Projekt IPS. Forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri.​

Faglig baggrund: Speciallæge i psykiatri, Ph.D. Forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København samt programleder for selvstændigt forskningsprogram:”Rehabilitering, Recovery og Shared Care”.​ ​

Forskningsprogram: "Rehabilitering, Recovery & Shared Care" - se fuld liste over projekterne

Klik på projekterne i oversigten, hvis du vil vide mere eller ønsker kontakt til den enkelte forsker. ​​

Projekterne præsenterer dem selv og ridser op i forhold til:formål, metode, primær målgruppe og fortæller kort, hvad det er der undersøges. ​

Igangværende forskningsprojekter

Colla​bri v/Nadja Kehler Curth og Ursula Ødum Brinck-Claussen – et cluster randomiseret studium af almen praktiserende lægers behandling af egne patienter med angst eller depression målt i henholdsvis alment behandlingstilbud og behandling ud fra den danske model af collaborative care ​​

Funktionelle Symptomer – Konsekvenser for Individ & Samfund​ v/Chalotte Heinsvig Poulsen – et befolkningsbaseret longitudinelt studie af individuelle og samfundsmæssige konsekvenser ​​

Individuel Mestring og Recovery (IMR)​ v/Helle Stentoft Dalum – et randomiseret studium af effekten af IMR-programmet til folk med bipolar affektiv sindslidelse, svær depression eller skizofreni kombineret med en kvalitativ del, som fokuserer på, hvordan arbejdet med IMR påvirker behandlernes generelle praksis ​​

Projekt IPS​ v/Thomas Christensen – et randomiseret studium af IPS og IPS Plus Kognitiv Remediering til folk med svære sindslidelser i spekteret bipolar affektive sindslidelse, svær depression og skizofreni ​

Projekt IPS-MA​, IPS-modificeret til mennesker med angst eller depression v/Lone Hellström – et randomiseret studium af en mentor-støttet beskæftigelsesindsats til folk med angst og depression​​

PRIME – en undersøgelse af IMR-programmets påvirkning af recovery​ v/Sofie Bratberg – en kombination af opfølgningsstudium (af patienter inkluderet i Dalums IMR-studium) samt en kvalitativ del, som fokuserer på det mere brugerorienterede perspektiv​​

 


Om motivation for at drive forskning i feltet Rehabilitering & Recovery

Klik her og hør Lene Falgaard Eplov fortælle om arbejdet med rehabilitering og recovery og hvorfor det giver god mening (NB: filmen er fra 2011, siden er Eplov flyttet fra Psykiatrisk Center Ballerup til Psykiatrisk Center København).

Erfaring & Evidens, åbne døre og collaborative care 

Eplov fremhæver særligt forholdet omkring at Danmark bliver bedre til at bruge de erfaringer der er fra udlandet, fx omkring beskæftigelsesindsatser som med IPS og IMR, at åbne me​​​re op for at tænke det er nødvendigt at investere for at kunne høste gevinst for både den enkelte og samfundet som helhed. 

Det giver god mening at hjælpe dem med svære sindslidelser ordentligt på vej med både behandling og rehabilitering. ​​

Eplov opfordrer til at tænke mere ud af boksen og tænke tværfagligt, tværsektionelt og fremhæver collaborative care som et lysende eksempel. 

Andre medier om Rehabilitering & Recovery 

For flere artikler og omtale af Eplov-projekter, recovery & arbejdsmarked og muligheder i fremtiden med bedre og evidensbaserede indsatser, se listen til højre.​​ 

Klik her​ og se flere artikler om IPS i menuen: Hvad er IPS. ​

Læs også hvad psykiatrien og kommu​nerne siger om arbejdet med IPS. ​
​​​​
Redaktør