Lone Vesterager


Navn: Lone Vesterager​​

Adresse: Tagensvej 20, opgang 74, 3. sal, 2200 København N​​

Telefon: [Pt. på orlov] 

EmailLone.Vesterager@Regionh.dk 

IPS-funktion: IPS-psykolog  ​

 
Fag​lig baggrund 

cand.psyk., Ph.D. fra Københavns Universitet. Specialist i Psykoterapi.​ 

Tidligere erhvervserfaring ​​
Jeg har tidligere arbejdet med kognitiv remediering for yngre voksne med skizofreni. Siden jeg blev færdig som psykolog i 2004, har jeg arbejdet i psykiatrien med neuropsykologisk testning og undersøgt effekten af kognitiv remediering som ph.d.-studerende. ​​

Efterfølgende har jeg været med i udviklingen af IPS-projektet og varetager klinisk psykologiske opgaver indenfor terapi og udredning, supervision og undervisning.​

Motivation for at være med i IPS ​
I mine øjne, er IPS et velkomment og nødvendigt supplement til den psykiatriske behandling, fordi funktion og social deltagelse går hånd i hånd med trivsel og livskvalitet. ​​

Funktionstab er ofte forbundet med udvikling af svær psykisk sygdom, men med den rette hjælp og træning kan funktionsniveauet forbedres, og i nogle tilfælde genvindes fuldt ud.​​

Udgangspunktet for arbejdet i IPS at hjælpe IPS-kandidaterne i gang med uddannelse eller arbejde til trods for psykisk sygdom. Målet styres af den enkeltes ønsker og forudsætninger og kan revideres undervejs, efterhånden som man gør sig nye erfaringer. ​​

Jeg tror, at IPS som integreret samarbejde mellem psykiatri og jobcenter giver bedre muligheder for, at deltagere som ønsker det, kan genoptage uddannelse eller bidrage på arbejdsmarkedet.​​

For mig er det også afgørende, at IPS udbyder den kognitive remediering til en bred målgruppe – projektet er for alle mellem 18-65 år, der har en svær psykisk lidelse. 

Forskningen tyder nemlig på, at rigtig mange kan drage nytte af træningen og forbedre deres kognitive færdigheder.

Redaktør