Marie Lønberg Hansen

Navn: Marie Lønberg Hansen ​​

Adresse: Forskningsenheden. Bispebjerg Bakke 23, Opgang 13A, 3. 2400 København NV​

Tlf: [Pt. på orlov]  

EmailMarie.Loenberg.Hansen@regionh.dk ​

IPS-funktion: Forskningsassistent  ​

Faglig baggrund 

Cand.scient.san.publ, kandidat i Folkesundhedsvidenskab.​

Tidligere erhvervserfaring 

Tidligere arbejdet i Danske Regioner og Socialstyrelsen som praktikant og studentermedhjælper og har fået lagt en solid viden og nysgerrighed på fagområderne psykiatri, socialområdet og sundhed og især på spændingsfelterne herimellem. ​​

Jeg har gennem min studietid arbejdet med psykiatrien fra flere vinkler og har særligt fokuseret på af-/stigmatisering. Jeg har arbejdet med ’Sherpa’, som er en beskæftigelsesindsats ligesom IPS og lavede en organisatorisk analyse af denne indsats ifm. mit kandidatspeciale.​

Motivation for at være med i IPS 

Min faglige interesse har hele tiden kredset om feltet mellem psykisk sygdom/psykiatri, social- og sundhedsområdet og det har optaget mig i flere år. De huller og de problemstillinger der træder frem i dette krydsfelt er utroligt relevante og rent fagligt interessante, bl.a. s​amarbejde på tværs, udvikling af indsatser man kan tilbyde i et rehabilitering- og recoveryorienteret perspektiv. Og tilknytning til arbejdsmarkedet er et særligt vigtigt område for mange, når de vender tilbage til hverdagslivet efter en periode med psykisk sygdom. 

Den personlige historie gør indtryk 

Noget af det der gør særligt indtryk i mit arbejde med IPS er de personlige historier. At deltagerne fortæller og giver mig indblik i, hvad det kan have af komplikationer og følger, når psykisk sygdom rammer.  Det gør et stort indtryk.  Og det giver IPS perspektiv, at der er en vej videre, som er værd at prøve af.​​

Det er tilfredsstillende, at kunne følge nogle af de her mennesker over flere år - mennesker som har nogle utrolige historier med sig. At kunne se at det lykkes at komme videre med dét, de ønsker.

Kvalificeret indsats der virker! 
Dét vi i forskningsprojektet gør er utroligt vigtigt. Der skal være gode, kvalificerede og evidensbaserede indsatser til de forskellige målgrupper – dem der rammes af sygdom har fortjent nogle indsatser der virker!​

Redaktør