Thomas Christensen

​​


 

Navn: Thomas Christensen​​

Adresse: Forskningsenheden, Kildegårdsvej 28, opgang 15, 4. sal., 2900 Gentofte.​​

Telefon: 2752 1086 

Mail: Thomas.03.Christensen@Regionh.dk​​

IPS-funktion: Ph.d.-studerende på Forskningsprojekt IPS, tilknyttet Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København 

Faglig baggrund: Oprindeligt uddannet Socialrådgiver og efterfølgende cand.soc., med speciale i socialt arbejde.

Tidligere erhvervserfaring 

Jeg har tidligere arbejdet som opsøgende gadeplansmedarbejder på Voksencenter Christianshavn under Københavns Kommune. Efterfølgende har jeg i otte år været ansat som behandler i OPUS (intensivt behandlingstilbud til unge med debuterende psykose).​

Motivation for at være med i IPS 

Igennem mit arbejde i OPUS har jeg erfaret, i hvor høj grad mennesker med alvorlige sindslidelser har et ønske om at være inkluderet i samfundet og bidrage på lige fod med alle andre, på trods af at have symptomer der vanskeliggør det. Desværre har jeg også oplevet, at den støtte de er blevet tilbudt i mange tilfælde har været utilstrækkelig, da den i højere grad har haft fokus på systemets krav, frem for den enkeltes eget mål og ønske for fremtiden.​​

Vi har med det danske IPS-studie skabt en beskæftigelsesindsats hvor individet er i fokus, og hvor der gøres en stor indsats for at skabe de bedst mulige rammer for inklusion på det ordinære arbejdsmarked.​

Jeg er overbevist om, at vi med den evidensbaserede IPS-metode, der har vist imponerende resultater fra udlandet, kan bidrage til at kvalificere beskæftigelsesindsatsen i Danmark og dét er i høj grad med til at motivere mig i mit arbejde.​

Redaktør