​​​​​​​​

IPS forskning

​Forskerne bor på Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 15, 4. sal., 2900 Gentofte.​


Lene Falgaard Eplov, Proje​ktleder og forskningsansvarlig

Telefon: 3864 7461

Email: Lene.Falgaard.Eplov@regionh.dk


Bea Marie Kolbe Ebersbach, Chefkonsulent,

Telefon:  2334 9551                                                                                                                                                                                              

Email: bea.marie.kolbe.ebersbach@regionh.dk


Tho​ma​s ​​Chr​is​​​t​​e​ns​en, Ph​.d-studerende​​​​ 

Telefon​: 2752 1086

Email: Thomas.03.Christensen@regionh.dk