Samarbejde og organisation

​Projekt IPS har et stort netværk. Netværket består bl.a. af flere fremtrædende fagfolk.​ Organisationsdiagrammet er vist herunder. Under organisationsdiagrammet ses en oversigt over udvalgene, funktion og deres medlemmer. 

​​​

 


Overordnet Projektleder

Den overordnede projektleder og ansvarlige for forskningsdelen af Projekt IPS er Forskningsoverlæge Lene Eplov, som er ansat på Psykiatrisk Center København under Region Hovedstaden Psykiatri. 

Forskning i København og Odense
Forskningen fordeler sig i to grupper, som hører til i hhv København og Odense. Thomas Christensen er Ph.D.-studerende i København og  Iben Gammelgaard er Ph.D.-studerende i Odense. De har hver en forskningsassistent tilknyttet. 

IPS-indsatsgrupper, København og Odense

IPS-indsatsgruppe er et led mellem projektlederen og de to IPS-team. Der er en indsatsgruppe for henholdsvis København og Odense.​

Indsatsgruppen i København består af:

 • Anne Nygaard, chef for Socialfor​valtningen, Københavns Kommune
 • Bea Kolbe Ebersbach, IPS-Teamleder København/Frederiksberg  
 • Helle W. Anttila, Afdelingsleder, Arbejdsmarkedafdelingen, Frederiksberg Kommune
 • Jan Rix Rasmussen, enhedschef, Københavns Kommune
 • Karin Ito, konsulent, DISCUS A/S
 • Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge og projektleder IPS  
 • Marie H. Tøgersen, leder af Socialpsykiatrisk Forskningsenhed, Socialforvaltningen, Københavns Kommune​
Indsatsgruppen i Odense består af:
 • Charlotte Sigurdsson, Afsnitsleder, Odense Kommune
 • Elsebeth Stenager, Overlæge ved Region Syddanmark Psykiatri, Odense Universitetshospital
 • Karin Ito, konsulent ved DISCUS A/S
 • Lars Olaf Nielsen, IPS-Teamleder Odense 
 • Lene Falgaard Eplov,  Forskningsoverlæge og Projektleder
 • Mette Jundiyeh, Afsnitsleder, Netværk & Mentorer, Odense Kommune
 
Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den overordnede styring af projektet fagligt, tidsmæssigt og økonomisk og følger løbende op på projektets mål.​​ 

​​Udvalget har samtidig løbende kontakt med projektets Styregruppe, projektledelsen og de to IPS-teamledere, Bea Kolbe Ebersbach (København) og Lars Olaf Nielsen (Odense). 

Forretningsudvalget består af:
 • Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge og projektleder  
 • Merete Nordentoft, professor på Psykiatrisk Center København 
 • Trine Lindahl, direktør i ’Sherpa’

 

Projektledelsen

Det er Projektledelsens ansvar at sikre hensigtsmæssig projektorganisation og ressourceallokering og er med til at fastlægge projektets rammer mht. indhold, tid og ressourcer. Ledelsen følger projektets fremdrift og kan iværksætte nødvendige styringstiltag.​

Projektledelsen består af en række fagpersoner:
 • Christian Gluud, overlæge ved Copenhagen Trial Unit
 • Dorte Gyrd-Hansen, professor på Syddansk Universitet
 • Elsebeth Stenager, overlæge (pt. Sup​pleant for professor Bent Nielsen, Odense Universitetshospital)
 • Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge og projektleder  
 • Merete Nordentoft, professor på Psykiatrisk Center København
 • Poul Bech, professor på Psykiatrisk Center Nordsjælland 
 • Trine Lindahl, direktør i ’Sherpa’​

 

Referencegruppen

Referencegruppen er et fagudvalg, der kan rådgive Styregruppen og Projektledelsen og det består af en række fremtrædende fagpersoner fra både indland og udland:​​​

 • Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden
 • Bettina Post, chefkonsulent ved Professionshøjskolen Metropol
 • Ebbe Henningsen, Bedre Psykiatri
 • Gary R. Bond, Dartmouth University, USA
 • Hector W. H. Tsang, Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University
 • Jan Høgelund, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
 • Kim Graugaard, viceadministrerende direktør i Dansk Industri (DI)
 • Knud Kristensen, formand for Sind
 • Malene Friis Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 • Nils Holmquist Andersen, Landsforeningen af Tidligere og Nuværende Psykiatribrugere (LAP)
 • Poul Nyrup Rasmussen, formand for Det Sociale Netværk
 • Robert E. Drake, Dartmouth University, USA
 • Susan McGurk, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University, USA
 • Tina Wahl, kontorchef i Kommunernes Landsforening (KL)​

Styregruppen 

Styregruppen bag Projekt IPS er det øverste organ, som kan bistå projektet med at sikre politisk opbakning, promovering o.lign. samt sikre den overordnede styring af projektet rent fagligt, tidsmæssigt og økonomisk. Styregruppen sparrer løbende med projektledelsen inden for projektets tidshorisont og kan yde ledelsesmæssig sparring og kan inddrages ved konkrete sager, hvis Indsatsgruppen finder det relevant.

 • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien Region Syddanmark
 • Anne Hertz, formand for Styregruppen og vicedirektør i Region Hovedstaden Psykiatri
 • Lene Falgaard Eplov, Ph.D, Overlæge, Psykiatrisk Center København
 • Merete Nordentoft, Proffesor, Overlæge, Psykiatrisk Center københavn
 • Helle Schnedler, kontorchef i Sundhedsministeriet
 • Jan Rix Rasmussen, enhedschef, Københavns Kommune
 • Jens Erik Zebis, kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Johnny L. Madsen, Arbejdsmarkedschef, Frederiksberg Kommune
 • Mette Jundiyeh, Afsnitsleder Netværk & Mentorer, Odense Kommune​​​
​​​
Redaktør