​​Det danske forskningsprojekt IPS
​Projekt IPS er et randomiseret effektstudium og forsker i hvordan man bedst kan hjælpe folk med svære sindslidelser i uddannelse og arbejde. Forskningsoverlæge Lene Falgaard Eplov er projektleder, fra Region H Psykiatri.

IPS-indsatsen foregår i et samarbejde mellem den enkelte kandidat, kandidatens behandlere i psykiatrien og en særligt uddannet IPS-konsulent, som har viden om arbejdsmarkedet og lovgivningen. Det er en stærk kombination og internationalt viser IPS imponerende gode resultater.​​

Ny viden bag IPS-indsatsen: Recovery og et godt liv med psykisk lidelse

Ny forskning er nået langt og man skønner fx at op i mod 60% med diagnosen skizofreni kan blive helt raske/så raske at de kan fungere med arbejde og uddannelse og leve et mere selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv.​

IPS er også et opgør med en mere gammeldags måde at tænke rehabilitering og ”genoptræning” på. ​

Man kan godt komme sig mere og m​ere mens man er i gang i stedet for at blive isoleret fra omverden og blive klar. Man kender det fra sygemeldinger: det er bedst at bevare tilknytningen til sin arbejdsplads og trappe op i takt med at man får det bedre. 

Forskningsprojektet IPS i Danmark er et samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri og Region Syddanmark og Jobcenter Frederiksberg, København og Odense.

Psykisk lidelse kombineret med arbejde eller uddannelse

Man kan godt være i arbejde og uddannelse mens man stadig har en psykisk lidelse, hvis der tages højde for den enkeltes udfordringer og behandling og fastholder fokus på kandidatens egen motivation og ønsker for fremtiden. ​

Forskningsprojektet er godt i gang og har nu inkluderet ca. 500 deltagere og ved lodtrækning fordelt mellem IPS-indsatsen og det almindelige tilbud, der er i den enkelte kommune (kontrolgruppen). ​​

Der er plads til flere og det er muligt at henvende sig selv for at høre, om man kan komme i betragtning til projektet. Se mere om ’inklusions-kriterier’ i menulinjen.​​ 

 Kontakt


Lene Falgaard Eplov,​​ ​​Forskningsoverlæge Ph.d. 
Programleder i "Rehabilitering, Recovery & Shared Care".

Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København, Gentofte, Kildegårdsvej 28, opg.15.4.sal.

Tlf: 3864 7457
Email: Lene.Falgaard.Eplov@regionh.dk 

 IPS i praksis

​​
IPS-Teamlederne om succes med IPS. ​Hør Thomas og Mads fortælle, hvordan de kom i gang med arbejde og uddannelse med IPS.

 Om IPS

​Forskningsprogram: Rehabilitering, recovery og shared care. Se fuld liste over igangværende forsknings-projekter​ - alle under ledelse af Lene Falgaard Eplov.

Behandl​erne om IPS:  IPS giver et nyt perspektiv på egne patienter, en faglig udfordring og bedre samarbejde og n​ye muligheder for den enkelte patient. Læs mere​.

Kommunerne om IPS: IPS ​bringer ny viden og nye perspektiver. Modet til nye veje i tæt samarbejde med psykiatrien. Læs m​ere.​