​Et individuelt t​ilpasset forløb

IPS er for alle, der ønsker at komme i arbejde eller starte uddannelse, mens de fortsat er i ambulant behandling i psykiatrien. Din baggrund, diagnose eller symptomer er ikke en hindring.

IPS-forløbet tager udgangspunkt i dine styrker, ønsker og behov. Det handler om at finde det job eller den uddannelse, der passer til lige netop dig, så det bliver et godt match mellem dig og din kommende arbejdsplads eller uddannelse.

​I et IPS-forløb får du tilknyttet en IPS-konsulent fra dit jobcenter, som hjælper dig med at finde et job eller en uddannelse – evt. på nedsat tid. IPS-konsulenten arbejder tæt sammen med din behandler i psykiatrien, så du oplever, at dit forløb er sammenhængende, og at der bliver taget de hensyn, som du har brug for.

I IPS arbejdes der ud fra otte principper:

Alle, der ønsker at arbejde eller starte uddannelse, skal have mulighed for at modtage et IPS-tilbud. Det eneste krav er, at du er motiveret for at starte job på det ordinære arbejdsmarked eller starte uddannelse. Ingen ekskluderes på grund af fx misbrug, hjemløshed, symptomer, straffeattest eller tidligere arbejdshistorik. 


Et tæt samarbejde mellem IPS-konsulenten og dit behandlingsteam skal sikre, at IPS-indsatsen bliver så god som mulig for dig, og at IPS-konsulent og behandlere alle har de samme, vigtige informationer.

IPS-konsulenten deltager derfor regelmæssigt i møder i psykiatrien og har derudover individuel kontakt med behandlerne løbende.


IPS-konsulenten hjælper dig med at finde et job på det ordinære arbejdsmarked eller en uddannelse. Det kan fx være jobs med varierende timetal, men hvor du er ansat til samme timeløn og vilkår som de øvrige ansatte i virksomheden. 


Som en del af IPS, vil du blive informeret om, hvad det betyder for dig og din økonomi at starte job eller uddannelse. Det kan være ydelser som kontanthjælp, førtidspension, boligsikring, medicintilskud, handicap kompenserende ydelser og lignende, som kan blive påvirket. Et samlet overblik over din økonomiske situation er med til at hjælpe dig bedst muligt i opstartsfasen, så du kan træffe velinformerede valg ift. job og uddannelse. ​


Med IPS kommer du direkte i arbejde eller uddannelse uden at skulle igennem langvarige arbejdsafprøvninger eller praktikker. IPS-konsulenten starter job- eller uddannelsessøgningen sammen med dig hurtigt efter opstart af IPS-forløbet. Hvis du har behov for lidt længere tid til at forberede dig på jobstart eller start af uddannelse, er det selvfølgelig muligt. ​


Det kan være svært fx at fastholde et arbejde over længere tid trods gode intentioner. Derfor er IPS-konsulenten til stede og støtter dig, så længe der er behov. IPS-konsulenten tilrettelægger støtten, så den passer til dine behov, og støtten kan intensiveres i perioder, hvor du har brug for det. ​


IPS-konsulenten arbejder med at finde lige præcis det job eller den uddannelse, som passer allerbedst til dig. Dine ønsker og behov er afgørende og styrende for hele IPS-forløbet. Du har hele tiden selv kontrol over dit forløb, og IPS-konsulenten arbejder med at hjælpe dig til at træffe gode valg ved at skabe overblik og informere om forskellige muligheder. ​​​


En stor del af IPS-konsulenternes arbejde foregår i lokalområdet, hvor de opsøger potentielle arbejdspladser og uddannelsessteder inden for de områder, hvor dine ønsker og behov ligger.

IPS-konsulenterne opnår gennem det opsøgende arbejde gode relationer til lokale arbejdsgivere og uddannelsessteder og får viden om fx den enkelte arbejdsgivers behov for arbejdskraft, rekrutteringsmetode, arbejdsområder, og hvad de lægger vægt på hos en ansøger.


Det kan d​u fx få hjælp til

Sammen med din IPS-konsulent aftaler du, hvad du gerne vil have hjælp til. Hjælpen kan fx være til:

 • Mål for arbejde eller uddannelse
 • Finde jobopslag
 • Undersøge muligheder for uddannelse
 • Lave CV og ansøgning
 • Sende ansøgninger
 • Kontakt til virksomheder

Du vil blive hjulpet hele vejen i et IPS-forløb - også når du er kommet i job eller er startet uddannelse. Støtten fra din IPS-konsulent varer typisk i op til et år efter din start i job eller uddannelse, men det kan være kortere eller længere afhængigt af dit behov.

Sådan ser et IPS​-forløb typisk ud

 • Du inviteres til en afklarende samtale for at sikre, at et IPS-forløb er det rigtige for dig.
 • Sammen med din IPS-konsulent laver I din karriereprofil ift. dine ønsker og præferencer for job eller uddannelse.
 • Jobsøgningen går i gang hurtigt efter, du er startet i et IPS-forløb.
 • Parallelt med din behandling hjælper og støtter IPS-konsulenten dig til at finde et arbejde eller en uddannelse ud fra dine ønsker og behov.
 • Du modtager individuel og tidsubegrænset støtte til at fastholde job eller uddannelse, når du er startet.
 • Sammen med din IPS-konsulent vurderer I, hvornår du er klar til at afslutte dit forløb.

Vil du vide mere o​m IPS?

Er du interesseret i at vide mere om IPS, og om et forløb er noget for dig? Så kan du kontakte din:

 • behandler i psykiatrien eller
 • sagsbehandler i jobcenteret

Kommuner der tilbyder et IPS-f​​​orl​øb

På nuværende tidspunkt samarbejder Region Hovedstadens Psykiatri med 12 kommuner. Nedenfor kan du se hvilke kommuner, der tilbyder et IPS-forløb, og du kan læse mere om, hvordan du kommer med i et forløb:​

Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Albertslund Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse, dagpenge eller sygedagpenge.

 • Er i behandling i F-ACT på Nordstjernevej eller OPUS på H.J. Holstvej.  

​Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. ​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Ballerup Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Indsatsen er primært målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Borgere, som modtager andre ydelser, kan efter en individuel vurdering tilbydes et IPS-forløb.

 • Er i behandling i F-ACT på Maglevænget.  

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. ​

Find kontaktoplysninger her.pdf 


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Brøndby Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager uddannelseshjælp, er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, modtager ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse eller sygedagpenge. Selvforsørgende eller jobparate kontanthjælpsmodtagere kan efter en individuel vurdering tilbydes et IPS-forløb.

 • Er i behandling i F-ACT på Nordstjernevej eller OPUS på H.J. Holstvej.   

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne.

Find kontaktoplysninger her.pdf


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Frederiksberg Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse eller er selvforsørgende. I nogle tilfælde kan indsatsen også tilbydes til sygedagpengemodtagere.

 • Er i behandling i F-ACT i Nimbusparken eller OPUS på Læsøpark Allé. 

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. Find kontaktoplysninger her.


Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Frederikssund Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse, dagpenge eller sygedagpenge.

 • Er i behandling i F-ACT i Frederikssund, OPUS, KAG eller psykoterapeutisk ambulatorium på Dyrehavevej i Hillerød. 

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. 

Find kontaktoplysninger her​.pdfVi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Glostrup Kommune.
 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.
 • Er fyldt 18 år.
 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge, er førtidspensionist eller selvforsørgende.
 • Er i behandling i F-ACT på Nordstjernevej eller OPUS på H.J. Holstvej.   

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne.

Find kontaktoplysninger her.pdf


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Helsingør Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, er i jobafklaringsforløb, er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge eller er selvforsørgende.

 • Er i behandling i F-ACT i Helsingør. 

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. 

Find kontaktoplysninger her​.pdf 


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Hillerød Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge, er førtidspensionist eller selvforsørgende.

 • Er i behandling i F-ACT, OPUS, KAG eller psykoterapeutisk ambulatorium på Dyrehavevej i Hillerød. 

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne.

Find kontaktoplysninger her​.pdf


Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Hvidovre Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb). Selvforsørgende unge kan efter en individuel vurdering tilbydes et IPS-forløb.

 • Er i behandling i F-ACT på Gl. Kongevej eller OPUS på H.J. Holstvej

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne.

Find kontaktoplysninger her.pdf


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Københavns Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb og ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, integrationsydelse, sygedagpenge i mere end 22 uger, revalideringsydelse eller er selvforsørgende.

 • Hvis du er diagnosticeret i det skizofrene spektrum, med bipolar affektiv lidelse eller med svær tilbagevenden depression.

 • Er i behandling i:

  • F-ACT på Møntmestervej, Gl. Kongevej, Strandboulevarden, Griffenfeldsgade, Hans Bogbinders Allé eller Nimbusparken.

  • OPUS på Læsøpark Alle.

  • Ambulatoriet for Affektive Lidelser eller Intensivt Affektivt Ambulatorium.

 

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. 

Find kontaktoplysninger her.pdf 


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Rødovre Kommune.
 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.
 • Er mellem 18-30 år.
 • Modtager  Uddannelseshjælp, ressourceforløb eller er selvforsørgende.
 • Er i behandling i F-ACT på Nordstjernevej eller OPUS på H.J. Holstvej.   

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne.

Find kontaktoplysninger her.pdf


​Vi kan tilbyde dig et IPS-forløb, hvis du:

 • Bor i Tårnby eller Dragør Kommune.

 • Er motiveret for at komme i job eller starte på en uddannelse.

 • Er fyldt 18 år.

 • Modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse (jobafklaringsforløb eller ressourceforløb), er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge, er førtidspensionist eller selvforsørgende.

 • Er i behandling i F-ACT eller OPUS på Hans Bogbinders Allé.    

Hvis du er interesseret i et IPS-forløb eller bare gerne vil vide mere om IPS, så kontakt en af IPS-konsulenterne. 

Find kontaktoplysninger her.pdf