Podcast

Vi mennesker er styret af vores tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd: Når vi møder nyt, når vi bliver sat under pres og i vores relationer med andre.

I denne podcastserie fra Region Hovedstadens Psykiatri dykker vi ned i den kognitive adfærdsterapi og miljøterapi og giver et indblik i, hvordan vi bruger den i det daglige i et behandlingsmiljø med fokus på recovery.​

 Lyt til vores podcast om KAT miljøterapi i psykiatrien.​

​​

Redaktør