​​​​​​​​​​​

2-kolonne metoden

​​​Formål

​To kolonnemetoden udforsker sandhedsværdien af de negative, automatiske tanker og understøtter formulering af mere realistiske og nuancerede tanker, der lindrer patientens tilstand.

​Vejledning

  • Til at starte med spørges der ind til de automatiske negative tanker, fx "Hvad gik/går gennem dit hoved?".
  • Bagefter undersøges sandhedsværdi af disse tanker ved hjælp bevisførelse: "Hvilke beviser er der for den tanke?"," Hvad taler for og imod tanken?"," Hvad modbeviser dine tanker?"
  • Sandhedsværdien kan også undersøges ved at spørge om konsekvenserne af disse tanker: "Hvordan påvirker disse tanker dit humør/din tilstand?"
  • Herefter stilles spørgsmål om de alternative tanker: "Er der andre måder at fortolke situationen?", "Er der andre forklaringer?", "Hvad er den mest sandsynlige/realistiske alternativ tanke?".

Tips

  • To-kolonneskemaet kan gives som en simpel øvelse i alternativ tænkning, som MT senere følger op på.
  • Skemaet kan tages frem, når patienten har mange negative tanker og har brug for at blive mindet om de alternative tanker.

 ​

Eksempel


Redaktør