Aftenterapi

​Formål 

Når man har en psykisk lidelse, vil man være tilbøjelig til at huske flere negative end positive oplevelser. Aftenterapi er en enkel adfærdsmetode, der skal modvirke denne tendens.                                                                

Formålet er at øge opmærksomhed på positive oplevelser, der øger psykisk velbefindende. Aftenterapi kan bidrage til at nuancere patientens oplevelser og en god afslutning på dagen. Derudover kan metoden være med til at skabe forudsigelighed og struktur i patientens hverdag.  

Instruktion  

Patienten instrueres i at bruge 10-15 min på at gennemgå dagens aktiviteter og hændelser med fokus på at indkredse:  

  • Hvilke positive oplevelser, har patienten haft (gerne tre oplevelser)?  
  • Har patienten nået et mål eller delmål? 
  • Hvilke planer har patienten for dagen i morgen? 

Tips 

Aftenterapi kan udføres af patienten selv, anvendes sammen med en behandler eller foregå i en gruppe. Redaktør