​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Problem-mål

​Formål

Problem-mållisten er grundlaget for patientens individuelt tilpassede behandlingsmål. Problem-mållisten anvendes til at identificere og nedskrive de problemer, som patienten ønsker at få hjælp til under behandling og til at formulere målsætninger ud fra SMART principperne. Mål, defineret ud fra SMART principperne, øger sandsynligheden for succes og øger oplevelsen af mestring hos patienterne.  


Behandlingsmål ud fra SMART-principperne


S
 pecifikke (konkrete og omhandle bestemte situationstyper)

M ålbare (ændringen skal være målbar)

A ccepterede (både af patienten og miljøterapeuten)

R ealistiske (det skal være muligt at opnå målet)

T idsbegænsede (målet skal opnås indenfor en afgrænset tidsramme. Langsigtede og kortsigtede mål drøftes med patienten).​


Patientens relationelle problemer (fx svært ved at sige fra) og symptomrelaterede problemer (fx angst i større forsamlinger) kræver terapeutiske interventioner, mens de praktiske problemer (fx bagud med at betale husleje eller skal finde pasning til hunden) kræver problemløsende interventioner.​

Vejledning

  • Patienten introduceres til rationalet bag problem-mållisten.  
  • Problemet beskrives i adfærdstermer og så konkret som muligt - fx "har det svært med…", "tør ikke…", "bliver angst…"). Problemer og symptomer, der er relateret til hovedlidelsen, skrives ned først (Spørg fx "Hvilke symptomer/problemer generer/fylder mest i dit liv? Hvad oplever du er svært i dit liv?"). De mere almenmenneskelige, relationelle og praktiske problemer skrives ned bagefter.
  • Der skal være sammenhæng mellem problemlistens længde og den forventede behandlingstid/indlæggelseslængde. Spørg fx "Hvad er det vigtigste for dig, at vi arbejder under denne indlæggelse?"
  • Bagefter angives et SMART mål for hvert problem. Spørg fx "Hvis du var mindre angst/var mere glad, hvad ville du så gøre mere af? Hvad ville du gøre mindre af? Hvilke mennesker, aktiviteter og udfordringer vil du bruge mere tid på? Hvad vil du gerne kunne i situationer, du oplever som vanskelige?".

Tips

  • Ved svær sygdomsgrad kan det være meget svært for patienten at definere konkrete behandlingsmål udover ønsket om bedring, og det skal accepteres. De mere abstrakte mål kan blive konkretiseret løbende i takt med, at patienten får det bedre.
  • Når patienten har mest af sin fokus på de langsigtede mål, hjælper det at spørge "Hvad ville være muligt for dig inden for det næste (døgn/uge), som ville bringe dig i retning af dit mål? Hvordan kan dit mål nås trin for trin? Hvad har du brug for at få styr på for at komme tættere på dit mål?" og dermed fastholde fokus på her og nu og inden for rækkevidde. 

Eksempel
Redaktør