​​​​​​​​

Situationsanalyse med omstrukturering

Formål 

Omstruktureringsmetoden hjælper patienten med at bevæge sig fra negativ tænkning til alternativ og mere rationel tænkning. Anvendelse af omstruktureringsmetode lærer desuden patienten at se på konsekvenserne af hans/hendes tænkning.

Før metoden introduceres, er det nødvendigt at psykoedukere patienten om almindeligheden af negativ tænkning i de kritiske situationer, og om hvordan negativ tænkning påvirker følelser og adfærd i situationer. 

Med anvendelsen af metoden sigtes der mod at lære patienten at forholde sig kritisk til tankernes indhold under pres og være i stand til at lede efter mere realistiske alternativer.

​Vejledning

  • Først laves en situationsanalyse af en specifik situation (de første 4 kolonner eller diamanten).
  • Den tanke (kan også være flere tanker), der skaber det første og største følelsesmæssige udsving, identificeres. Fx "Hvilken tanke troede du mest på i situationen? Hvor meget troede du på tanken på en skala fra 0 til 100 %?"  Det væsentligste er at få fat i den negative tænkning, der skaber, vedligeholder og forstærker ubehagelige følelser, og som har betydning for uhensigtsmæssig adfærd.
  • Det undersøges sammen med patienten, hvad hun/han kunne tænke i stedet, som ville være mere realistisk og mere selvunderstøttende.
  • Omstrukturering faciliteres gennem sokratiske spørgsmål​, hvor vi hjælper patienten at finde frem til alternative fortolkninger af situationen.
  • Konsekvenser af alternativ tanke(r) undersøges. Fx "Hvordan havde du følt og handlet i situationen, hvis du havde denne alternative tanke i situationen?"

​Tips

  • Motivationen for at finde alternative tanker kan understøttes ved at vende tilbage til konsekvensen af den første negative automatiske tanke (NAT).
  • Vi hjælper patienten med at identificere de mere realistiske og sandsynlige tanker - altså, IKKE de mest POSITIVE.
  • Efter en formulering af den nye alternative tanker, kan man bede patienten om at visualisere/forestille sig situationen med den nye tanke og dens konsekvens.
  • Hvis den alternative tanke er urealistisk, eller patienten ikke tror selv på tanken, vil patienten ikke opleve reduktion i intensiteten af de negative følelser. Husk at spørge, hvor meget patienten tror på de alternative tanker fra 0 til100 %. ​

 

​​​

Eksempel 


Redaktør