​​

Situationsanalyse

​​Ratio​​nale  

Diamanten eller kolonneskemaets 4 første kolonner anvendes til analyse af en problemsituation. Bruges til hver en tid, hvor patienten skal blive klogere på egne reaktioner og sine handlemønstre. Situationen kan undersøges ved at anvende skemaet eller diamanten, hvor mam sammen med patienten udfylder skemaet/diamanten evt. på tavlen (kræver, at patienten er socialiseret til metoden) eller kan bruges i samtale, hvor personalet spørger ind patientens reaktion (tanker, følelser og kropslige fornemmelser) i svær situation og den handling/adfærd patienten har udvist i situationen.  

Hvornår ka​n man anvende metoden?

Situationsanalyse kan anvendes:

 • Efter en situation, hvor patienten blev følelsesmæssigt belastet (kritisk situation). Her starter man oftest med at anvende metoden, først med hjælp og vejledning af MT og senere selvstændigt, som evt. en del af hjemmearbejde.
 • Før en situation, hvor patienten forudsiger, at han eller hun vil blive belastet. Herefter lærer man patienten at anvende metoden som forberedelse.
 • Under en belastende situation. Formålet er at patienten bliver i stand til at anvende metoden, hvilket indebærer, at patienten lærer at være opmærksom på sine tanker, følelser og kropslige reaktioner i en kritisk situation.

Inst​ruktion

Start med at spørge ind til situation (Hvad er der sket?). Du kan også starte med at spørge til tankerfølelser eller kropslige sensationer, hvis det giver bedre mening i situationen. For eks. "Jeg kan se, at du er ked af det. Hvilke tanker går gennem hovedet på dig?"  og først senere "Hvilken situation udløste disse tanker?". I begyndelsen vil ofte være nemmest for patienter at beskrive de kropslige sensationer og følelser end tanker. Ligesom tanker og følelser i begyndelsen vil være svære at adskille.

Ti​ps

 • Brug god tid på analysen og bliv i den specifikke situation.
 • Husk at spørge ind til følelsernes intensitet og overbevisning over tankernes sandhed.
 • Hvis patienten går i stå, så spring til et andet felt og gå tilbage senere.
 • Prøv at sammenholde følelser og tanker for at identificere de varme kognitioner. For eks. hvis følelsen er "vrede" med intensitet på 8, men tanken "hun må have en dårlig dag", må vi undersøge yderligere de underliggende tanker, der kan forklare den høje intensitet. 

Faldgrup​per 

 • Det er vigtigere med en god samtale, end at hele skemaet bliver udfyldt. I kan lave det færdigt på et andet tidspunkt, når patienten er i stand til det.​

Vejledning

Ekse​mpler

​​Situationsanalyse med omstrukturering (6 kolonner)

Rationale

Anvendelse af omstruktureringsmetode lærer patienten at se på konsekvenserne af hans/hendes tænkning. Før metoden introduceres er det nødvendigt at psykoedukere patienter om, at vores tænkning i kritiske situationer er præget af negativ og katastrofetænkning og dermed ikke afspejler den mest rationale og realistiske tænkning i de kritiske situationer. At forholde sig kritisk til sit tankeindhold under pres og være i stand til at lede efter mere realistiske alternativer er en mestringsstrategi, der sigtes mod med anvendelsen af metoden. 

Instruktion

 • Først laves en situationsanalyse af en specifik situation (de første 4 kolonner eller diamanten).
 • Den tanke (kan også være flere tanker), der skaber det største følelsesmæssige udsving, identificeres.
 • Det undersøges sammen med patienten, hvad hun kunne tænke i stedet, som ville være mere realistisk og mere selvunderstøttende.
 • Omstrukturering faciliteres gennem Sokratiske spørgsmål, hvor vi hjælper patienten at finde frem til alternative fortolkninger af situationen.
 • Det væsentligste er at få fat i den negative tænkning, der skaber, vedligeholder og forstærker ubehagelige følelser, og som har betydning for (uhensigtsmæssig) adfærd.
 • Den negative tænkning søges ændret til alternative tanker.
 • Konsekvenser af alternativ tanke/-er undersøges. ​


Tips

 • Motivationen for at finde en alternativ tanker kan understøttes ved at vende tilbage til konsekvensen af den første NAT.
 • Vi hjælper patienter at identificere de mere realistiske, sandsynlige og realistiske tanker og IKKE de mest POSITIVE.
 • Efter en formulering af den nye alternative tanker, kan man bede patienten at visualisere/forestille sig situationen med den nye tanke og dens konsekvens.

 

Faldgrupper

Hvis den alternative tanke er urealistisk, vil den ikke være effektiv til at beroligede patientens følelser. ​


Resultatkolonne 


Eksempel


To-kolonne-metoden (alternativ)

Rationale

Kan bruges til patienter, som har mange negative automatiske tanker, som er ikke bundet i specifikke situationer. Kan anvendes med patienter som ikke socialiseret til metoden og med psykotiske patienter.

Det metoden er ikke bundet til situationer, kan den ligeledes anvendes til patienter der for eks. ruminerer meget, eller som en simpel øvelse i alternativ tænkning.

Fremgangsmåde

Vi spørger: Er der andre måder at fortolke situationen? Er der andre forklaringer? Hvad modbeviser dine tanker? Hvad er den mest positiv alternativ tanke? Hvad er den mest sandsynlige/realistiske? ​


Eksempel


Redaktør