​​​​​​​​​​​​

Situationsanalyse

​Formål

Situationsanalyse hjælper patienten til at blive klogere på egne reaktioner og handlemønstre. Situationsanalysen anvendes oftest efter en situation, hvor patienten blev følelsesmæssigt belastet (en kritisk situation)

Til analysen anvendes diamanten (den kognitive grundmodel) eller kolonneskemaets første 4 kolonner (situationsanalyse). Patienten udfylder skemaet - først med hjælp og vejledning fra MT, senere selvstændigt, evt. som en del af hjemmearbejdet.

Situationer kan undersøges ved at udfylde skemaet/diamanten, eller det kan bruges i en samtale, hvor MT spørger ind til patientens reaktion (tanker, følelser og kropslige fornemmelser) i en svær situation og den handling/adfærd, som patienten udviste i situationen.  

​Den kognitive model (diamanten):​

​​​​​

Vejledning

 • ​Start med at spørge ind til situationen ("Hvad er der sket?").
 • ​​Bagefter undersøges tanker og følelser i situationen. Der spørges ind til følelsens intensitet ("Hvor stærk/intens var følelsen?"), og overbevisning om tankernes sandhed undersøges ("Hvor overbevist var du over din tanke var sandt i situationen?").
 • Der spørges ind til, hvad patienten mærkede i kroppen under situationen.
 • Til sidst spørges ind til patientens handling/adfærd i situationen som konsekvens af hans/hendes tanker, følelser og kropslige reaktioner i situationen.
 • Hvis det giver bedre mening i situationen, kan situationsanalysen indledes med at spørge ind til de reaktioner, der observeres hos patienten. Fx "Jeg kan se, at du er ked af det. Hvilke tanker går gennem hovedet på dig?" og først senere "Hvad er der sket inden?".
 • I begyndelsen vil ofte være nemmest for patienter at beskrive de kropslige sensationer og følelser end tanker. På samme måde kan tanker og følelser i begyndelsen være svære at adskille.​


Tips

 • ​Brug god tid på analysen og bliv i den specifikke situation.
 • Hvis patienten går i stå, så spring til et andet felt og vend tilbage senere.
 • Prøv at sammenholde følelser og tanker for at identificere de varme kognitioner. Fx: hvis følelsen er "vrede" med intensitet på 8, men tanken er "Hun må have en dårlig dag", må man yderligere undersøge de underliggende tanker, der kan forklare den høje intensitet.
 • Tilpas sproget til patienten.
 • Skemaet er ikke et mål i sig selv. Det er vigtigere med en god samtale, end at hele skemaet bliver udfyldt. I kan lave det færdigt på et andet tidspunkt, når patienten er i stand til det.

 • Situationsanalyse kan også anvendes før en situation, hvor patienten forudsiger, at han eller hun vil blive belastet. Her anvendes metoden som forberedelse til en mere hensigtsmæssig mestring af situationen.

 • Endelig kan situationsanalysen og anvendes under en belastende situation, hvor patienten er opmærksom på sine tanker, følelser og kropslige reaktioner i den givne situation. Hvis dette er tilfældet, kan situationsanalysen understøtte en mere hensigtsmæssig adfærd i den aktuelle situation. 

Eksempel


Redaktør