​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forbedringsarbejdet i psykiatrien

Vores indsats skal give værdi for hver enkelt patient.
Værdien skaber vi ved at arbejde systematisk med løbende forbedringer.


Den overordnede målsætning i Region Hovedstadens Psykiatri er, at flere patienter skal behandles bedre. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi en ambition om at udvikle en forbedringskultur, hvor alle arbejder med løbende at forbedre behandlingen og samarbejder om fælles mål. 

​At være et hospital med en forbedringskultur indebærer, at det er en naturlig del af arbejdet at engagere sig i løbende, systematiske forbedringer af processer og kvalitet. Forbedringer, som skaber øget værdi for patienterne. ​ 

Forbedringskultur

​​​I 2017 skal vi arbejde videre ud fra det grundlag vi har skabt, for at hele organisationen kan arbejde med lean som metode til at skabe løbende forbedringer, til gavn for patienterne og for at skabe en god og stabil drift. Begge dele gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og patienter. 

Forbedringsarbejdet er metoden vi skal bruge for at nå de målsætninger, som er formuleret i den 3-årige implementeringsplan for Fokus, Forenkling og Forbedring.  Læs mere om dette på intranet-sitet for FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING.

Løbende forbedringer - med udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Vores mål om at blive et lean hospital er netop målet om at få implementeret en forbedringskultur. 

Lean understøtter som metode og ledelsestilgang særligt arbejdet med at integrere visionerne om patienten i centrum, sammenhængende forløb samt engagerede og kompetente medarbejdere. ​


Håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri - hent den hér. 


Get the book in english: Improvemnet Work - click here