Sekretariatet for Behandlingseffekt

Sekretariatet for Behandlingseffekt er forankret hhv. på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og i Region Hovedstadens Psykiatris Kvalitets- og forbedringsafdeling i administrationen.

Sekretariatet samarbejder med centrene ved bl.a.

  • At sørge for den daglige tekniske drift af systemet
  • At yde brugersupport for superbrugerne
  • At udvikle opgaver i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • At undervise ansatte i praktisk og klinisk brug af systemet
  • At afholde dialogmøder med de enkelte ambulatorier/centre mv.


Redaktør