Behandlingseffekt

​Behandlingseffekt er et webbaseret spørgeskemasystem, som pr. 1. marts 2018 blev udrullet til de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri med undtagelse af Psykiatrisk Center Bornholm og Børne- og Ungdomspsykiatrisk center. Systemet anvendes af patienter og behandlere i pakkeforløbene til ikke-psykotiske lidelser mhp. effektmåling og kvalitetssikring. 

Baggrunden

  • Ønske om systematisk måling af effekten af behandlingen
  • Sammenhæng i nuværende udviklingstiltag
  • RHP´s ønske om at påvirke/deltage i udviklingen af standarder for effektmåling
  • Fælles fodslag ifht. inddragelse af effektmåling

Der ønskes en viden om effekten af behandlinger i ambulant psykoterapeutisk regi, således at man kontinuerligt og målrettet kan udvikle behandlingen til gavn for patienterne. Med de data, som ligger i Behandlingseffekt, kan man sammenligne på tværs af centre og behandlingspakker og således se sammenhænge og forskelle på tværs af RHP.

Formål

  • Øge fokus på effekten af behandlingen
  • Mulighed for at opgøre effekt på en måde, der er meningsfuld både for klinikere, patienter og ledere
  • Hjælp i det daglige kliniske arbejde
  • Kvalitetsforbedring
Redaktør