Funktionsvideoer

​OBS! I funktionsvideoerne anføres frekvensen for KFM målingerne som ugentlig, månedlig og halvårlig. Denne frekvens henviser til den tidligere, som var gældende under opstarten af QPI. Jf. gældende VIP vejledning for KFM er målingsfrekvensen ugentlig, månedlig og kvartalsvis. 


Redaktør