KFM dataindsamling og driverkort

Udarbejdelsen af KFM-kort og dataindsamling udarbejdes via et, til formålet udviklet, excel dataark. Afsnittets mål skrives ud fra de kvalitetsområder, som afsnittet har prioriteret at arbejde med og som derfor er anført i "driver diagrammet". Til inspiration er der tillige lavet et driverdiagram, hvor mulige kvalitetsområder er anført.

 Driverdiagram og dataregistrering  - tomt (husk at aktivere redigering og herefter aktiver indhold/makroer)

Driverdiagram og dataregistrering m. inspiration  

Data overføres automatisk til via brevfletning til KFM-kortet. Dvs. der skal ikke indføres data på selve KFM-kortene, da dette sker automatisk. Det er dog vigtigt at brevfletningen genaktiveres, når filen gemmes på de lokale drev, således at data overføres.

KFM-kort

KFM-kort (skabelon)

Guide til brevfletning

Kortene printes på rødt og grønt papir så man har det samme kort i begge farver. Disse kort lamineres og hænges på KFM-tavlen. Når kortene er printet og lamineret med rødt og grønt papir skrives data løbende på kortene med sprittusch. 


Redaktør