Nationale mål og vejledninger

Kvalitetsarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri tager afsæt i de regionale politiske målsætninger, den regionale strategi Fokus på Forenkling og de nationale mål for sundhedsvæsenet. Sidstnævnte er samlet i et oversigt skema, som kan bruges til det lokale arbejde. Som inspiration til hvilke kvalitetsområder, der kan kobles op ift. hvert nationalt mål, er der udviklet en inspirationsoversigt, som også afspejles i inspirationsdriverdiagrammet. Tillige er der også en

Overblik over de nationale mål - tom

Kvalitetsområder ift. de nationale mål

Der er ligeledes lavet en vejledningen i sammenhængen mellem, de nationale mål, de generelle kvalitetsområder og målepunkterne, samt dertilhørende vejledninger, for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i psykiatrien for både voksne og børn og unge.

Vejledning til de nationale mål


Redaktør