Sikker psykiatri

​Region Hovedstadens Psykiatri deltager i det nationale projekt Sikker Psykiatri, som skal sikre markante og varige forbedringer af patientsikkerheden.

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Seks psykiatriske enheder fra de fem regioner arbejder frem til udgangen af 2016 med at forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske sygdomme som hjertesygdomme.

Derudover har Sikker Psykiatri en ambition om at inddrage patienter og pårørende mere samt at sikre et stort engagement fra ledelserne i psykiatrien.

I Region Hovedstaden er det Psykiatrisk Center Glostrup, som er udvalgt til at deltage i projektet. Erfaringer og forbedringer fra både Psykiatrisk Center Glostrup og de andre deltagere i projektet vil blive bredt ud til de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Sådan gør vi
Sikker Psykiatri anvender forbedringsmodellen. Det er en international anerkendt metode til kvalitetsudvikling, som blandt andet har skabt gode resultater og styrket patientsikkerheden i projektet Patientsikkert Sygehus.

Metoden giver det kliniske personale redskaber til at forbedre deres arbejdsgange til gavn for patienternes sikkerhed. Den indfører ikke nye principper i behandlingen af psykiatriske patienter, men sikrer, at den aftalte behandling faktisk finder sted.

Projektet løber frem til udgangen af 2016 og er tænkt sammen med de kvalitetsinitiativer, som Region Hovedstadens Psykiatri allerede arbejder med.

Redaktør