​​

Kvalitetsmodel/Hvordan arbejder vi med kvalitet

Kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden tager afsæt i de regionale politiske målsætninger, den regionale strategi Fokus på Forenkling, nationale mål for sundhedsvæsenet samt relevante drifts- og kvalitetsmål. Dette er samlet i en kvalitetshåndbog, således at rammen for kvalitet og udvikling er beskrevet. 


Læs Kvalitetshåndbogen her