Kvalitet i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder aktivt med kvalitetsudvikling og -sikring. Vi arbejder efter forbedringsmetoder med afsæt i det Det Nationale Kvalitetsprogram. Som en vigtig del heraf, har Region Hovedstaden Psykiatri udviklet en monitoreringsplan, der giver et overblik over de forhold organisationen monitorerer.

Arbejdet koordineres fra Kvalitets- og udviklingsafdelingen.

Herunder kan du finde information, om Psykiatriens fokus på kvalitet i Region Hovedstaden .​