Ernæringskomite

​​

​​​Komiteens formål er at rådgive direktion i Region Hovedstadens Psykiatri og de decentrale enheder i spørgsmål om ernæring og ernæringsterapi, herunder udmøntning af regionens overordnede ernæringspolitik. 

Ernæringskomiteen har endvidere til opgave at koordinere indsatsen vedrørende motion og fysiske aktiviteter på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Redaktør