Hygiejnekomiteen

​Region Hovedstadens Psykiatris hygiejnekomite har til formål at sikre en høj hygiejnestandard i virksomhedens centre, og skal medvirke til at forebygge infektioner hos patienter og personale

​​​​​​​​​​​​​

​Komiteen skal identificere arbejdsgange og procedurer, der er forbundet med infektionsrisiko og iværksætte initiativer, der kan reducere infektionsrisikoen. Der arbejdes på at udarbejde et program for infektionskontrol gældende for hele Region Hovedstadens Psykiatri.​

Hygiejnekomiteen skal rådgive Region Hovedstadens Psykiatris direktion samt de psykiatriske centre i spørgsmål om infektionshygiejne, samt bistå centrene med den praktiske implementering af identi​ficerede problemer inden for hygiejneområdet.​

Redaktør