Lægemiddelkomite

​Da medicinsk behandling udgør en central del af den samlede indsats overfor psykiske lidelser, er dette et fokusområde i Region Hovedstadens Psykiatri.​

​​​

​Vi lægger stor vægt på, at patienterne får den rigtige medicin, i den rette mængde, på den rigtige måde og på det rette tidspunkt. Arbejdet med at kvalificere den medicinske behandling er centreret i Psykiatriens Lægemiddelkomité, som blandt andet træffer beslutning om, hvilke midler, der skal anvendes i psykiatrien, og om nye midler skal tages i brug. Lægemiddelkomiteen har også besluttet, at alle patienter, der sættes i behandling med medicin, skal have udleveret ensartet og opdateret informationsmateriale om behandlingen.

Herudover arbejder komiteen med at udarbejde et fælles standardsortiment for psykiatrien, ligesom komiteen monitorerer forbruget af lægemidler både på tværs af psykiatrien og på det enkelte center. 

Formålet med arbejdet er at sikre en ensartet høj kvalitet i ordination og behandling samt rationel anvendelse af lægemidler af psykiatrien​

Redaktør