​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Organisering af kvalitet i Region Hovedstadens Psykiatri

Overordnede beslutningsforum i Region Hovedstaden er Forum for kvalitet, hvor der er udpeget en hospitalsdirektør som formand. I RHP har Direktionen det overordnede ansvar for at vurdere kvalitetsniveauet, prioritere initiativer, igangsætte aktiviteter samt fastholde kvalitetsforbedringer. Indsatser og beslutninger forelægges for de enkelte Fora.


Centralt:

Kvalitetsorganisation i RHP - Centralt.png