Sundhedsfagligt Råd for Børne- og Ungdomspsykiatri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​De sundhedsfaglige råd er rådgivende for Region Hovedstadens direktion og ledelsessystemet i øvrigt og indgår i regionens kvalitetsorganisation. 

Sundhedsfagligt Råd for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker det ene af de to specialer i psykiatrien.

Opgaverne for Sundhedsfagligt Råd for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker sundhedsfaglig rådgivning og formidling, kvalitetsudvikling inklusiv patientsikkerhed, kliniske vejledninger og patientforløbsbeskrivelser og andre udviklingsopgaver.

Redaktør