Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri

​Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri er ét ud af 41 sundhedsfaglige råd i Region Hovedstaden. Rådene er rådgivende for Region Hovedstadens direktion og ledelsessystemet i øvrigt og indgår i regionens kvalitetsorganisation.

​​​​​​​​​​​​​​​​

Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri dækker det ene af de to specialer i psykiatrien.

Opgaverne for Sundhedsfagligt Råd dækker sundhedsfaglig rådgivning og formidling, kvalitetsudvikling inklusiv patientsikkerhed, kliniske vejledninger og patientforløbsbeskrivelser og andre udviklingsopgaver.

Redaktør