Fælles beslutninger

​kursus 38
kursus 38 er fyldt

Patienter, pårørende og behandlere har i dag et samarbejde, hvor ligeværd er centralt. I det rum bliver 'fælles beslutningstagning' vigtig.

Hvordan får vi gode møder, hvor der er ligeværdighed mellem deltagerne?

Du får en introduktion til 'fælles beslutningstagning', og vi kommer blandt andet ind på:

  • hvad fælles beslutningstagning er
  • hvorfor fælles beslutningstagning er vigtig for det gode samarbejde
  • hvordan samarbejdet mellem behandler og patient skal være, for at modellen fungerer
  • hvordan fælles beslutningstagning kan foregå

Patienter og medarbejdere får en introduktion til, hvorfor fælles beslutninger er en god ide, og hvordan de samarbejder om beslutningerne. Pårørende kan få en bedre forståelse for, hvordan de støtter eller deltager i den fælles beslutningstagning.

Kurset består af 1 undervisningsgange på 2 ½ time.

​kursustiteldatoer​tidspunkt​sted​
​38
Fælles beslutninger​onsdag den 7. oktober
9.30 -12.00
Psykiatrisk Center Ballerup
find vej

Redaktør