Hvor finder man hjælp?

​kursus 15 er aflyst

Hvad gør man, når man er i tvivl eller har spørgsmål fx i forhold til behandling eller til forløb i kommunen? 
Hvor kan man henvende sig for at få hjælp?

Vi har fokus på de støtte- og vejledningsmuligheder både i og uden for psykiatrien, som kan være en hjælp for den enkelte i en recovery-proces.

Vi kigger også på teori og på praktiske eksempler på empowerment-begrebet.

Formålet er blandt andet, at medarbejdere, pårørende og patienter får inspiration til et samarbejde, der bedst muligt understøtter muligheder for recovery.

Kurset hed tidligere "Rettigheder og muligheder - hvad er op, og hvad er ned?"

Kurset består af 3 undervisningsgange hver på 2 ½ time.

​kursus​titel​datoer​tidspunkt​sted
15
aflyst
Hvor finder man hjælp?

onsdag den 12. maj
onsdag den 19. maj
onsdag den 26. maj

​9.30 - 12.00

​​Psykiatrisk Center Ballerup

Redaktør