Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?

kursus 40-41

Kurset er for dig, som vil videreformidle recovery-tankegangen. Det kan være, at du allerede gør det professionelt eller privat. Du kan være medarbejder, patient eller pårørende. Vi ser på, hvordan man skaber et læringsrum ved at bringe erfaringerne som patient og som medarbejder i spil. Læringsrummet kan opstå i en én-til-en situation og i forskellige gruppesammenhænge. Vi ser på de forskelle og ligheder, der er mellem læring, undervisning og behandling.

Kurset hed tidligere "Hvordag giver jeg recovery-tankegangen videre?"

Kurset består af 1 hel dags undervisning.

kursus​titeldatoertidspunktsted
40
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
tirsdag den 2. april

9.30 – 15.30 
(frokostpause fra 12.00 – 13.00)


Psykiatrisk Center Amager
41
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
onsdag den 12. juni

9.30 – 15.30 
(frokostpause fra 12.00 – 13.00)

Psykiatrisk Center Ballerup
Redaktør