Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?

kursus 39, 40

Kurset er for dig, som vil videreformidle recovery-tankegangen. Det kan være, at du allerede gør det professionelt eller privat. Du kan være medarbejder, patient eller pårørende.
Vi ser på, hvordan man skaber et læringsrum ved at bringe erfaringerne som patient og som medarbejder i spil. Læringsrummet kan opstå i en én-til-en situation og i forskellige gruppesammenhænge. Vi ser på de forskelle og ligheder, der er mellem læring, undervisning og behandling.

Kurset består enten af 1 hel dags undervisning eller af 2 undervisningsgange hver på 2½ time.

kursus​titeldatoertidspunktsted
39
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
fredag den 6. november
fredag den 13. november

9.30 - 12.00

Huset for Psykisk Sundhed
find vej
40
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
tirsdag den 15. december

9.30 – 15.30 
(frokostpause fra 12.00 – 13.00)

Psykiatrisk Center Ballerup
find vej
Redaktør