Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?

kursus 41, 42
kursus 41 er aflyst

Kurset er for dig, som vil videreformidle recovery-tankegangen. Det kan være, at du allerede gør det professionelt eller privat. Du kan være medarbejder, patient eller pårørende.
Vi ser på, hvordan man skaber et læringsrum ved at bringe erfaringerne som patient og som medarbejder i spil. Læringsrummet kan opstå i en én-til-en situation og i forskellige gruppesammenhænge. Vi ser på de forskelle og ligheder, der er mellem læring, undervisning og behandling.

Kurset består enten af 1 hel dags undervisning eller 2 undervisningsgange hver på 2½ time.

kursus​titeldatoertidspunktsted
41
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
torsdag den 20. februar
torsdag den 27. februar

9.30 - 12.00

Psykiatrisk Center Amager, Digevej
find vej
42
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
tirsdag den 19. maj

9.30 – 15.30 
(frokostpause fra 12.00 – 13.00)

Psykiatrisk Center Ballerup
find vej
Redaktør