Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?

kursus 25.1, 25.2

kursus 25.2 er fyldt

Kurset er for dig, som vil videreformidle recovery-tankegangen. Det kan være, at du allerede gør det professionelt eller privat. Du kan være medarbejder, patient eller pårørende.
Vi ser på, hvordan man skaber et læringsrum ved at bringe erfaringerne som patient og som medarbejder i spil. Læringsrummet kan opstå i en én-til-en situation og i forskellige gruppesammenhænge. Vi ser på de forskelle og ligheder, der er mellem læring, undervisning og behandling.

Kurset består af 1 hel dags undervisning eller 2 undervisningsgange hver på 2½ time.

kursus​titeldatoertidspunktsted
25.1
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
torsdag den 24. oktober
torsdag den 31. oktober

13.00 – 15.30 


Psykiatrisk Center Ballerup
find vej
25.2
Hvordan giver jeg min viden om recovery videre?
onsdag den 18. december

9.30 – 15.30 
(frokostpause fra 12.00 – 13.00)

Psykiatrisk Center Ballerup
find vej
Redaktør