Pårørende i retspsykiatrien

​kursus 31, 32

Hvordan er det at være pårørende til en, der er dømt til psykiatrisk behandling? Det beskæftiger vi os med på dette kursus.

Kurset er for dig, der har interesse for at forstå den pårørendes vilkår både generelt og konkret i retspsykiatrien.

Vi har særligt fokus på de dilemmaer, der nemt opstår, når ens pårørende har en dom. Vi behandler disse emner:

  • hvad er recovery og hvad kan recovery-tankegangen bidrage med, når man som pårørende gerne vil forstå og støtte sin nærtstående?
  • den personlige historie
  • hvordan du passer på dig selv
  • hvordan du kan styrke dit netværk

Der er mulighed for at dele erfaringer med pårørende, med patienter og med medarbejdere.

Du kan deltage, hvis du enten er:

  • pårørende til nuværende eller tidligere patienter i Region Hovedstadens Psykiatri
  • nuværende eller tidligere patient i Region Hovedstadens Psykiatri

eller

  • medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri

Kurset er skabt i et samarbejde mellem SIND, Bedre Psykiatri og Skolen for Recovery.

Webinaret består af 3 undervisningsgange på hver 2 timer.
Det fysiske kursus består af 3 undervisningsgange hver på 2½ time.

​kursus
​titel
​datoer
​tidspunkt
​sted
​31
​Pårørende i retspsykiatrien
​onsdag den 1. september
onsdag den 8. september
onsdag den 15. september
​16.00 - 18.00
​webinar
læs om webinarer her
​32
​​Pårørende i retspsykiatrien
​torsdag den 18. november
torsdag den 25. november
torsdag den 2. december
​16.00 - 18.30
​Psykiatrisk Center Ballerup

Redaktør