Kursus 3 - Frivillig peer-støtte og recovery

​Relationer der gør en forskel

På dette introduktionskursus arbejder vi med, hvad det vil sige at arbejde som frivillig peer-støtte, og hvad det er for en recovery- og menneskeforståelse, som præger vores arbejde. Peer-støtte betyder, at vi, der har oplevet at have det svært psykisk og/eller socialt, bruger vores erfaringer til at støtte andre, som går igennem noget svært.

På kurset dykker vi ned i definitionerne på peer-støtte og recovery, men vi arbejder også med konkrete værktøjer og perspektiver til arbejdet som frivillig peer-støtte.

Vi arbejder for eksempel med følgende emner:

  • Definitioner og betydning af (frivillig) peer-støtte
  • Recovery og CHIME
  • Triggere og grænsesætning
  • Compassion – at rumme egen og andres svære følelser
  • Konkrete redskaber og teknikker    

Underviserne på dette kursus er selv frivillige peer-støtter fra foreningen PEERS samt foreningens frivilligkoordinator.

OBS: Dette kursus har en varighed på i alt 6 timer og er derfor et introduktionskursus mere end en egentlig peer-uddannelse.  

Kurset består af 2 undervisningsgange på hver på 3 timer.

Hvis du vil vide mere om kurset så kontakt:
Rikke Thomsen
72 68 33 97
rikth@rudersdal.dk

kursustitel​​datoer​tidspunkt​sted
​3Frivillig peer-støtte og recovery
Onsdag den 18.november
Onsdag den 25.november


​16.00 - 19.00

​Aktivitets- og Kompetencecenter
Rønnebærvej 19, 2840 Holte

Tilbage til indgangssiden

Redaktør