Velkommen til Skole på Tværs

Kære kursist!

Vores mail virker igen: kontakt@skolpaatvaers.dk

Vi har desværre haft problemer med vores mail her i oktober, så hvis du enten har fået din mail retur eller ikke hørt fra os efter du har tilmeldt dig, så skriv eller ring meget gerne til os, så tjekker vi op på at alt er i orden. 

Du finder vores kursuskataloget for efteråret 2020 HER . Vi glæder os til at se dig! 

Mange hilsner Skole på Tværs

Hvem er vi?
Alle undervisere i Skole på Tværs-tilbuddet har kendskab til recovery
enten gennem egne erfaringer eller som medarbejder med
fagprofessionel baggrund.
Udvikling af kurserne er sket i et samarbejde mellem Region Hovedstadens
Psykiatri, Skolen for Recovery og de fire kommuner Rudersdal,
Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe. Ønsket er at kvalificere den
samlede recovery-orienterede indsats i forhold til mennesker med
psykiske vanskeligheder.Hvad er Skole på Tværs?
Undervisningens mål er at understøtte recovery-processer og skabe
bedre muligheder for at komme sig. Kurserne er både for mennesker
med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Du kan deltage på kurserne hos Skole på Tværs, hvis du er: 
  • borger, medarbejder, pårørende eller frivillig i enten Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte eller Rudersdal Kommune

eller

  • patient, pårørende eller medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det er gratis at gå på kurserne.

Hvad er recovery?

Recovery betyder ”at komme sig” fra psykiske vanskeligheder og finde
sin vej til en god og meningsfyldt tilværelse. At opbygge et tilfredsstillende
liv er en proces, der kræver tid og vedholdenhed.
I Skole på Tværs kommer du i gang med den proces i et støttende
læringsmiljø, hvor du kan lære noget om, hvordan du tager hånd om
dit fysiske og psykiske velbefindende. Pårørende og frivillige lærer om,
hvad det vil sige at komme sig fra psykiske vanskeligheder og støtte
et menneske, som er i gang med en recovery-proces. Medarbejdere
reflekterer over, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret.

Du kan se kursuskataloget i pdf-format her


Redaktør