Kursus 2 - Mentalt velvære fremmer recovery

​Velvære i hverdagen

Få øget viden og indsigt som kan give dig mulighed for at finde din egen vej til mentalt velvære - recovery.

Du får mulighed for aktivt at arbejde med refleksionsopgaver, så det både bliver en individuel opgave for dig som deltager, men også en mulighed for at få et bredere perspektiv fra de øvrige kursusdeltagere via deres refleksion.

Kurset er en blanding af oplæg, øvelser, filmklip og små hjemmeopgaver.

Der er forskellige temaer, såsom:

  • Mestring og mulige strategier i hverdagen.
  • Mod til at være aktør i eget liv samt omgivelsernes deltagelse i livet.
  • Hvordan kan du styrke dit selvværd?
  • Forskellige forståelser af psykiske vanskeligheder’
  • Nye roller og historier

Kurset består af 9 undervisningsgange på hver 2 timer.


Hvis du vil vide mere om kurset så kontakt: 
Marianne Christoffersen
72 68 33 99
MAC@rudersdal.dk

​kursustitel​datoer​tidspunkt​sted
​2Mentalt velvære fremmer recovery
Afventer (ændringer grundet corona-restriktioner)
​13.00 - 15.00
Aktivitets- og Kompetencecentret
Rønnebærvej 19
2840 Holte
Tilbage til indgangssiden ​ ​ ​ ​

Redaktør