KAG-ledelsen, KAG-sekretariatet og KAG-partnere

Per Sørensen

Projektejer og overordnet leder af KAG Psykoterapi 

Per_Sørensen_250px.pngPer Sørensen er speciallæge i psykiatri og har i 2007 erhvervet en Ph.d.-grad på baggrund af et randomiseret klinisk forsøg af psykodynamisk korttidsterapi over for kognitiv adfærdsterapi (KAT) til patienter med hypokondri. Per Sørensen er uddannet psykoanalytisk psykoterapeut på Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi (IPP) og gruppeanalytisk psykoterapeut på Institut for Gruppeanalyse (IGA). 

Han har endvidere en uddannelse i mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G), og har implementeret en uddannelse i MBT-G i RHP. Per Sørensen har været ansat som læge i psykiatrien siden 1990, tidligere som overlæge på Psykiatrisk Center Amager og siden overlæge på Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København; begge steder i teams for behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse. 

Siden 2013 har Per Sørensen været centerchef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, hvor han – ved siden af arbejdet som leder af KAG Psykoterapi – har sit primære virke. Som leder af Psykoterapeutisk Center Stolpegård har Per Sørensen haft det overordnede ansvar for en større reorganisering af den psykoterapeutiske behandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, udviklingen af Kompetencecenter for Psykoterapi (KFP), implementeringen af en række kliniknære forskningsprojekter og overgangen fra Terapieffekt til Behandlingseffekt (BE). 

Per Sørensen har publiceret en række videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter, og holder foredrag om psykopatologi og personlighed, både i videnskabeligt og offentligt regi. 

Ann Colleen Nielsen

Leder af KAG Psykoterapi 

Ann Colleen Nielsen er specialpsykolog og specialist i psykopatologi. Siden 2006 har Ann Colleen Nielsen været tilknyttet psykiatrien og har været ansat i Region Hovedstadens Psykiatri siden 2008, først som psykolog og teamleder på Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse ved Psykiatrisk Center København, og derefter som teamleder og specialpsykolog i akutmodtagelsen på PC Nordsjælland. 

I 2014 blev Ann Colleen Nielsen ansat i sin nuværende stilling som afsnitsleder og specialpsykolog på Psykoterapeutisk Ambulatorium ved Psykiatrisk Center Ballerup. Ann Colleen Nielsen har været medforfatter på en række videnskabelige artikler med fokus på henholdsvis selvmordsstudier og effekten af psykoterapi, og har desuden bidraget til en publikation udgivet af Region Hovedstadens Psykiatri. 

Foruden arbejdet i KAG Psykoterapi, og som afsnitsleder på Psykiatrisk Center Ballerup, er Ann Colleen Nielsen i gang med en Master i Public Governance ved Copenhagen Business School.  


Nicole K. Rosenberg

Leder af KAG Psykoterapi 

Nicole K. Rosenberg er specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykoterapi, og har siden 2009 været adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Nicole K. Rosenberg har været ansat i psykiatrien siden 1981, men har også arbejdet med neuro-rehabilitering. 


I en række år har Nicole K. Rosenberg været ansat i Region Midtjylland, blandt andet som leder af Klinik for angst, OCD og selvmordsforebyggelse og som chefpsykolog; begge dele på Psykiatrisk Hospital Risskov. I 2014 blev Nicole K. Rosenberg klinikleder på Psykoterapeutisk Klinik, PC København. Som leder har Nicole K. Rosenberg implementeret flere nye behandlingsformer og manualer samt initieret og gennemført en række forskningsprojekter, blandt andet inden for angstområdet. Endvidere har Nicole K. Rosenberg 30 års erfaring med undervisning i psykoterapi, blandt andet KAT, samt diagnostik og psykopatologi, især inden for angst og depression. 

Nicole K. Rosenberg har bidraget med en række publikationer, både i tidsskriftsartikler, bøger og bogkapitler, senest som medforfatter til en bog om PTSD. Foruden sit virke som klinikleder på PC København, og som leder af KAG Psykoterapi, er Nicole K. Rosenberg involveret i flere igangværende forskningsprojekter, blandt andet om netværksmøder og anvendelse af virtual reality i behandlingen af socialfobi.


KAG-sekretariatet

​Line Hammer Nonboe
Administrativ medarbejder
line.hammer.nonboe@regionh.dk
Tlf. 3864 5420
​​​Naja Vucina Pedersen

Koordinator
naja.vucina.pedersen@regionh.dk
Tlf. 3864 5422 / 2064 0661

Tina Kirkeby
Psykolog
tina.kirkeby@regionh.dk
Tlf. 3864 5419

Sara Zolfagharian Khodaie
Akademisk medarbejder
sara.zolfagharian.khodaie@regionh.dk
Tlf. 3864 5315

​Josefine Nørskov Østerby
Studentermedhjælper
josefine.noerskov.oesterby@regionh.dk
Tlf. 3864 5314
​Sara Schwaner
Studentermedhjælper
sara.straarup.schwaner@regionh.dk
Tlf. 3864 5314


KAG-partnere

​Center
​Navn
​Stilling

​PC København

Torben Schjødt  

​Chefpsykolog

​PC Bornholm

​Ellen Kappelgaard

​Klinikchef

​PC Nordsjælland

​Malene Friis Thøgersen

​Afsnitsledende psykolog

​PC Amager

Kirsten Bonderup Kirstein 

​Afsnitsledende psykolog

​PC Ballerup

Marianna Hansen

​Udviklingschef

​PC Glostrup

Marianne Vestentoft

​Teamleder, specialpsykolog

​BUC

Pia Jeppesen 
(med understøttelse fra chefpsykolog Marianne Skydsbjerg) 

​Overlæge 

​PC Sct. Hans

​Annette Møller Jensen

​Overlæge

​PC Stolpegård

Mette Øllgaard Pedersen

​Overlæge ​CVD
​Allan Lohmann (teamleder)

Birgitte Moltke (overlæge)Redaktør