Recovery

​Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum for alt, hvad vi gør.

​​​​

Det betyder, at patienten skal være beslutningstager i hele behandlingsforløbet – også når det er svært, f.eks. når patienten behandles under tvang. Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbyde patienten hjælp til at opstille og nå individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen.

​​​​I sundhedsvæsenet er der stigende grad fokus på ’patient empowerment’ – at understøtte patientens egne styrker og muligheder for at føle sig i kontrol over eget liv, og hvordan sundhedsvæsenet bedst ​kan bruge patientens styrker i behandlingen. 

I børne- og ungdomspsykiatrien har man gennem flere år arbejdet med, hvordan man bedst styrker det enkelte barn eller den enkelte unge. 

I voksenpsykiatrien er fokus på patientens egen recoveryproces, og hvordan behandlingen og medarbejderne i psykiatrien kan understøtte denne. 

I indsatsen på de socialpsykiatriske tilbud i regionen er recovery og psykosocialt rehabiliteringsarbejde centralt. 

Udviklingsproces

Der er tale om en længere udviklingsproces, der vil udfordre vores syn på patienten, på behandling og som vil betyde, at vi på nogle områder skal ændre praksis i psykiatrien. Der skal udvikles nye inddragelsesmetoder og -former, og der vil være brug for grundige drøftelser af muligheder og barrierer, dilemmaer og udfordringer, så både patientsikkerhed, faglighed og patienternes ønsker kan tilgodeses samtidig.


Redaktør