Børn i psykiatrien

​Børne- og ungdomspsykiatrien blev samlet under én ledelse ved årsskiftet i 2013. Formålet er at skabe ét stort børne- og ungdomspsykiatrisk center i Region Hovedstaden, som kan styrke udredning, behandling, uddannelse og forskning.

​​

I hele Region Hovedstaden er der fokus på børn. Regionsrådet har afsat midler til arbejdet med en børnepolitik, og der er bl.a. fokus på forebyggelse og mistrivsel blandt børn. Vi bidrager til udvikling af dette område i forhold til børn i psykiatrien - både børn og unge, der har en psykisk sygdom og børn og unge, der færdes i psykiatrien, fordi forældre, søskende eller kammerater er psykisk syge.​​

​Børn skal forstås og hjælpes på egne præmisser, og vi skal være opmærksomme på, om patienterne har børn, og være klar til at tale med familier om psykisk sygdom og dens betydning for børns hverdag.

I samarbejde med Psykiatri Skåne gennemføres projektet "Børn som pårørende" for at udvikle og styrke kompetencer og samarbejde mellem personale og samarbejdspartnere i forhold til en forbedret indsats for børn som pårørende i psykiatrien. Derudover styrker vi forskningen i børns psykiske sygdomme.

Redaktør