Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS)

​Nye muligheder for simulationsbaseret træning til medarbejdere i RHP
CAPS udbyder kurser, som anvender simulationstræning som læringsmetode. CAPS er til for alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, og vi er et unikt supplement til den eksisterende kompetenceudvikling i organisationen. Kurserne tager altid udgangspunkt i klinikkens behov set fra medarbejderes, lederes, patienters og pårørendes perspektiv.

Formålet med CAPS er at give medarbejdere mulighed for at træne kliniske færdigheder i virkelighedstro rammer, og øge oplevelsen af faglig kompetence i hverdagen med patienter og kolleger. Simulation indebærer, at deltagerne træner kliniske færdigheder med en skuespiller. Det giver mulighed for at prøve nye færdigheder af, uden at det får konsekvenser for patienterne.

Vores fornemmeste opgave er at bidrage til, at medarbejdere klædes på til at varetage pleje og behandling af høj kvalitet, som lever op til forventningerne fra patienter og pårørende, både nu og i fremtiden.