Byggeriet til CAPS

​Her kan du se tegninger og indretningsforslag til CAPS, som placeres på Psykiatrisk Center Ballerup

Grafisk element  - byggeriet

CAPS placeres på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor der er mulighed for at renovere og udbygge nogle af de nuværende faciliteter. Sevlom bygningen opføres på Psykiatrisk Center Ballerup er faciliterne bygget til brug for alle i Region Hovedstadens Psykiatri. Et arkitektfirma er på opgaven og skal i samarbejde med projektgruppen og ledelsen sikre at bygningen bliver skræddersyet til simulationsbaseret træning. 

Vores forventninger er at rammerne skal bidrage til at skabe et godt læringsmiljø med højt til loftet, hvor der kan prøves idéer af, og hvor der er plads til at træne, fejle og blive klogere i fællesskab. 

Bygningen kommer til at indeholde to simulationsrum med en funktionalitet der gør det muligt at indrette rummene efter præcis de behov som undervisningen kræver. Det betyder at de f.eks. kan indrettes som et samtalerum, sengestue, akutmodtagelse, sengeafsnit, patientens eget hjem og lignende. 

Huset til psykiatrisk simulation får plads til to hold a 24 kursister af gangen. Udover selve simulationslokalerne, kommer huset også til at rumme en række kontorer, grupperum, et cafémiljø og omklædnings- og garderobe faciliteter.

Bygningen bliver på ca. 879 kvm.

Hvis du vil se nærmere på de tanker, idéer og tegninger der foreligger om byggeriet og indretningen på nuværende tidspunkt, så klik på dokumenterne i boksen til højre. Der arbejdes stadig på både arkitekttegningerne og indretningen, så materialet er kun foreløbigt.

Projektet CAPS er igangsat på baggrund af en bevilling fra politisk hold til byggeriet på 13 mio. kroner.


Redaktør