Hvad er CAPS og hvad vil vi med det i RHP?

Formålet med Campus for Psykisk Simulation (CAPS) og det opdrag direktionen har givet projektgruppen er: "At etablere et campus for psykisk simulation, som gennemfører klinisk relevant simulationsbaseret træning på tværs at hele RHP for at forbedre patientbehandling og pleje, sikrer rekruttering og fastholdelse, samt bidrager til forskning og udvikling indenfor klinisk læring og sundhedsinnovation."

Men hvad er CAPS?

CAPS står for Campus for Psykiatrisk Simulation. Simulationsbaseret træning indebærer at man som medarbejder får mulighed for fx at træne akutte situationer eller den svære samtale i et læringsmiljø og herigennem øve sig i blandt andet teamwork, kommunikation og beslutningstagning. Helt enkelt går det ud på at øve sig i virkelighedstro rammer inden man møder patienterne i sin hverdag – til gavn for både patient og medarbejder.

Der skal bruges faciliteter og bygninger med meget fleksible rammer, som alt efter behov hurtigt kan omdannes til fx ligne en modtalgese i et ambulatorium, en sengestue, et fælles opholdsrum i et sengeafsnit, et kontor, rygeområde eller lignende. Dertil kan der gøres brug af skuespillere, sminke, lugte, musik mm. for at gøre situationen så virkelighedstro som muligt. Mere teknologiske værktøjer er også i spil og projektgruppen skal se på hvordan og i hvilken udstrækning fx virtual reality kan integreres i simulationsbaseret træning.

Se en video hvor projektleder Eva Ørsted Sery fortæller om projektet i boksen til højre.

Hvad vil vi?

Vi udbyder simulationstræning for sundhedsprofessionelle i RHP, og skaber gennem tilknyttet forskning evidens og ny viden om best practice.

Vi bidrager til RHPs vision ved at:

Blive et internationalt anerkendt kraftcenter for simulationsbaseret træning, hvor forskning, innovation og patientperspektivet er centralt. CAPS har effekt på kvalitet i pleje og behandling.

Vi bygger på RHPs grundlæggende værdier:

Faglighed – CAPS’ kompetenceudvikling er kliniknær, oplevelsesbaseret og bygger på evidens og best practice

Ansvar – CAPS tilbyder et attraktivt og trygt læringsmiljø, hvor tilegnede kompetencer kan overføres til klinisk praksis.

Respekt – patientperspektivet er en integreret del af CAPS, og medarbejdere med brugerbaggrund indgår i stab og underviserkorps

Udvikling – CAPS bidrager til kompetenceudvikling og forskning indenfor klinisk læring samt innovation i psykiatrien, ud fra et recoveryorienteret perspektiv.


Vores mission:

CAPS udbyder simulationstræning for sundhedsprofessionelle i RHP, og skaber gennem tilknyttet forskning evidens og ny viden om best practice.

Vi vil:  
• Øge patienttilfredsheden og integrere patientens ønsker og behov i            aktiviteterne i CAPS
• Forbedre patientsikkerhed og kvalitet i behandling og pleje i psykiatrien
• Styrke fagligheden og medarbejdernes kliniske kompetencer med      udgangspunkt i patienternes og medarbejdernes behov
•Kvalificere det tværfaglige samarbejde og øge medarbejdernes    kompetencer i forhold til interne og tværsektorielle patientforløb

Redaktør