Hvad tilbyder CAPS

Formålet med Campus for Psykisk Simulation (CAPS) er at gennemføre klinisk relevant simulationsbaseret træning på tværs af hele RHP for at forbedre patientbehandling og pleje, sikre rekruttering og fastholdelse, samt bidrage til forskning og udvikling indenfor klinisk læring og sundhedsinnovation.

Alle kurser udvikles som et svar på en problemstilling i klinikken. Det kan være et eksisterende problem, som medarbejderne, ledere eller patienter ønsker hjælp til, eller det kan være et behov for nye færdigheder målrettet fremtidens psykiatri.

I 2020, mens der bygges faciliteter til CAPS, udvikler og tester vi tre simulationsbaserede pilotkurser. Formålet er at kunne tilbyde simulationsbaserede kurser allerede ved åbning af CAPS i sommeren 2021. Du kan læse mere om pilotkurserne her.

CAPS tilbyder:

  • Åbne kurser for Region Hovedstadens Psykiatris medarbejdere (tilmelding ved behov)
  • Skræddersyede kurser eller træningsdage som udvikles på forespørgsel fra et afsnit/centre til specifikke behov
  • Obligatoriske kurser, hvor hele eller dele af kurset afvikles som simulation  i samarbejde med HR-afdelingen
  • Kurser for eksterne kursister f.eks. fra somatikken, kommuner eller politiet (på sigt)

Simulationstræning er særligt velegnet til at træne hverdagens samarbejde både monofagligt og tværfagligt. Derfor kan CAPS både tilbyde kurser målrettet enkelte faggrupper, og kurser målrettet træning af tværfagligt samarbejde omkring kliniske opgaver.

Hvordan specialdesigner CAPS kurser til afsnit og centre?
Hvis du, som leder, gerne vil have et specialdesignet kursus til dit afsnit, kan du henvende dig til CAPS. CAPS vil først bede dig beskrive, hvilken udfordring du har i hverdagen, som kurset skal afhjælpe. Dernæst vil CAPS undersøge udfordringen i dybden, så vi er sikre på, at kurset løser den opgave, du henvender dig med.

CAPS undersøger problemstillingen set fra ledelsens, medarbejdernes og patienterne perspektiv. På den baggrund kan CAPS udvikle et simulationsbaseret kursus, hvis det viser sig at være den bedste løsning. Hvis du som leder er i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig og dit afsnit, er du velkommen til at kontakte CAPS for en uforpligtende samtale. Denne type kursus kan afholdes fra midt 2021. 

Hvordan sikrer vi, at kurset kommer medarbejdere og patienter til gode?
Formålet med kurserne i CAPS er, at de skal komme patienterne til gode. Det sker, ved, at CAPS hjælper medarbejderne med at blive endnu bedre til at mestre opgaver fra hverdagen gennem simulationstræning. Rutine kommer dog med træning af de nye færdigheder i hverdagen. Til det er der brug for støtte fra ledelsen. CAPS opfordrer derfor alle kursusdeltagere til, i samarbejde med deres nærmeste leder, at vælge 3 ting, man vil øve sig på at bruge i hverdagen, efter man har været på kursus. Vi anbefaler også, at medarbejder og leder sammen følger op på, hvordan det går, efter én måned.

Hvem underviser på kurser i CAPS?
Alle undervisere i CAPS er uddannet i at facilitere simulationsbaseret træning, så vi kan skabe et spændende og trygt læringsmiljø. Der er altid to undervisere på kurserne, og minimum én underviser har solid erfaring fra den kliniske hverdag, som kursisterne arbejder i. CAPS inkluderer forskellige fagligheder og undervisere med brugerbaggrund, når det er relevant.   

Hvor foregår kurserne?
Der bygges et nyt flot kursushus til CAPS. De nye faciliteter gør det muligt at indrette simulationslokaler til alt fra sengeafsnit, akutmodtagelser, medicinrum eller patientens bolig. Byggeriet står færdigt medio 2021. Mens vi bygger, vil vi afholde pilot-kurser og aktiviteter i andre lokaler i Region Hovedstadens Psykiatri.


Redaktør