Hvad er CAPS og hvad vil vi med det i RHP?

Formålet med Campus for Psykisk Simulation (CAPS) er at gennemføre klinisk relevant simulationsbaseret træning på tværs af hele RHP for at forbedre patientbehandling og pleje, sikre rekruttering og fastholdelse, samt bidrage til forskning og udvikling indenfor klinisk læring og sundhedsinnovation.

Hvordan foregår et simulationskursus?
CAPS er til for alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er et unikt supplement til den eksisterende kompetenceudvikling i RHP, idet vi udbyder kurser, som anvender simulationstræning som læringsmetode. Kurserne tager altid udgangspunkt i klinikkens behov set fra medarbejderes, lederes, patienters og pårørendes perspektiv.

Formålet med CAPS er at give medarbejdere mulighed for at træne kliniske færdigheder i virkelighedstro rammer, og øge oplevelsen af faglig kompetence i hverdagen med patienter og kolleger. Simulation indebærer, at deltagerne træner kliniske færdigheder med en skuespiller. Det giver mulighed for at prøve nye færdigheder af uden at det får konsekvenser for patienterne.

Vores fornemmeste opgave er at bidrage til, at medarbejdere i RHP klædes på til at varetage pleje og behandling af høj kvalitet, som lever op til forventningerne fra patienter og pårørende, både nu og i fremtiden. 

Hvordan foregår et simulationskursus?
CAPS´ kurser gennemføres med maxialt 24 deltagere og 2 undervisere. Først vil I blive introduceret til de specifikke færdigheder, I skal træne sammen med en skuespiller eller kolleger. Det foregår i lokaler, der er indrettet så de ligner hverdagen mest muligt. I vil skiftes til at være den, der øver og dem, der observerer. Underviseren vil hjælpe med at skabe rammen for en refleksion hvor du og dem, der observerer, sammen bliver klogere på, hvad du med fordel kan gøre mere af og hvordan du kan justere på det, der ikke fungerer efter hensigten. Mod slutningen af kurset vil I sammen drøfte, hvordan I kan bruge det I har lært på kurset i hverdagen. 

Hvem underviser på kurser i CAPS?
Underviserne på kurser i CAPS er alle trænet i at facilitere simulationsbaseret træning og den efterfølgende refleksion. Der er altid 2 undervisere på kurset. Minimum 1 af disse har erfaring fra den kliniske hverdag, som kursisterne arbejder i. Undervisere har typisk forskellig baggrund. CAPS inkluderer forskellige fagligheder og undervisere med brugerbaggrund, når det er relevant.   

Udvikling af kurser
Alle kurser udvikles som et svar på en problemstilling i klinikken. Det kan være et eksisterende problem, som medarbejderne, ledere eller patienter ønsker hjælp til, eller det kan være et behov for nye færdigheder målrettet fremtidens psykiatri.

CAPS tilbyder åbne kurser, hvor medarbejdere kan tilmelde sig via kursusportalen. CAPS tilbyder også kurser, der er specialdesignet til det enkelte afsnit eller center. Simulationstræning er velegnet til at træne hverdagens samarbejde både monofagligt og tværfagligt. Derfor vil specialdesignede kurser blandt andet kunne handle om træning af udfordringer eller nye behov indenfor tværfagligt samarbejde.

Kan CAPS designe et kursus til mit afsnit?
Hvis du, som leder, gerne vil have et specialdesignet kursus til dit afsnit, kan du henvende dig til CAPS. CAPS vil først bede dig beskrive hvilken udfordring du har i hverdagen, som kurset skal afhjælpe. Dernæst vil CAPS undersøge udfordringen i dybden, så vi er sikre på, at kurset løser den opgave, du henvender dig med.

CAPS undersøger problemstillingen set fra ledelsens, medarbejdernes og patienterne perspektiv. På den baggrund kan CAPS udvikle et simulationsbaseret kursus, hvis det viser sig at være den bedste løsning. Hvis du som leder, er i tvivl om hvorvidt det er noget for dig og dit afsnit, er du velkommen til at kontakte CAPS for en uforpligtende samtale.

Denne type kursus kan afholdes fra midt 2021.

Hvordan sikrer vi, at kurset kommer patienterne til gode?
Formålet med kurserne i CAPS er, at de skal komme patienterne til gode. Det sker, ved, at CAPS hjælper medarbejderne med at blive endnu bedre til at mestre opgaver fra hverdagen gennem simulationstræning. Rutine kommer dog med træning af de nye færdigheder i hverdagen. Til det er der brug for støtte fra ledelsen. CAPS opfordrer derfor alle kursusdeltagere til, i samarbejde med deres ledelse, at vælge 3 ting, man vil øve sig på at bruge i hverdagen, efter man har været på kursus. Det er en god ide at følge op på, hvordan det går efter 1 måned.

Hvor foregår kurserne?
Der bygges et nyt flot kursushus til CAPS. De nye faciliteter gør det muligt at indrette simulationslokaler til alt fra sengeafsnit, akutmodtagelser, medicinrum eller patienternes bolig. Byggeriet forventes færdigt medio 2021. Mens vi bygger, vil vi afholde pilot-kurser og aktiviteter i andre lokaler i RHP.

CAPS trækker på og bidrager til forskning
Kurser i CAPS trækker på viden fra forskningen. På kurserne undervises der i metoder, der har vist sig at være effektive eller som baserer sig på best-practice. CAPS benytter sig også af evidens, når læringsmetoder vælges. Her ved vi, at simulation er en effektiv måde at lære nye kliniske færdigheder på. Vi ved også, at den læring vi får gennem simulationstræning er lettere at overføre til hverdagens praksis.

CAPS er også med til at skabe evidens. I CAPS vil der blive udført forskning i hvordan psykiatrisk simulation kan være med til at styrke medarbejderes kliniske færdigheder. Forskningen vil også handle om hvilke metoder, der sikrer, at læring hos medarbejdere når ud til patienterne.  


Redaktør