Kommende kurser

I 2020 mens der bygges faciliteter til CAPS udvikles og testes 5 simulationsbaserede kurser i form af pilotprojekter. Formålet er at sikre, at der allerede ved åbning af CAPS i foråret 2021 kan tilbydes simulationsbaserede kurser.

CAPS´ kursusportefølje skal udvikles over årene i takt med klinikkens behov, men der er muligheder for fire overordnede kursustyper indeholdende simulation:

  • Obligatoriske kurser, hvor hele eller dele af kurset afvikles som simulation
  • Åbne kurser for RHPs medarbejdere (tilmelding ved behov)
  • Skræddersyede kurser eller træningsdage (udvikles på forespørgsel fra et afsnit/centre til specifikke behov)
  • Kurser for eksterne kursister f.eks. fra somatikken, kommuner eller politiet (på sigt)

Kurserne kan udvikles og udbydes i regi af CAPS eller i samarbejde med HR-afdelingen og andre samarbejdspartnere.

De fem simulationskurser, som skal testes i 2020 er udvalgt på baggrund af en workshop med 25 klinikere fra forskellige psykiatriske centre samt et spørgeskema udsendt til alle klinik- og udviklingschefer i RHP. Kurserne bliver af 1-2 dages varighed og vil i de fleste tilfælde benytte skuespillere som patienter og pårørende, så træningen bliver så tæt på virkeligheden som muligt.

Det specifikke indhold af kurserne udvikles i samarbejde med en gruppe af klinikere som tilknyttes hvert kursus i udviklingsfasen. Her kan du se hvilke kurser, der er udvalgt til pilottest i 2020.

Konflikthåndtering:

Her testes brug af simulationstræning som en del af RHPs obligatoriske konflikthåndteringskursus modul 2 B for nyansatte. Kurset kan eksempelvis fokusere på deeskalerende kommunikation, forebyggelse af tvang, tværfagligt samarbejde, rollefordeling og ledelse i akutte situationer, principper fra safewards samt inddragelse af patientens perspektiv/fælles beslutningstagen.

Målgruppe: Nyansatte læger, sygeplejersker, SSA, tværfagligt personale primært på sengeafsnit

Patientkommunikation – en booster

Et kursus der bygger videre på RHPs obligatoriske konflikthåndteringskursus, og skal give kursisterne ny inspiration og viden om de største udfordringer i kommunikationen mellem personale og patienter

Målgruppe: Nyansatte og erfarne læger, sygeplejersker, SSA, tværfagligt personale primært på sengeafsnit

Selvmordsrisikovurdering

Et kursus med fokus på f.eks. suicidal-screening, håndtering af dissimulation, håndtering af svære følelser i samtalen med patienten, kriseplanlægning, tværfagligt samarbejde omkring den selvmordstruede patient.

Målgruppe: Nyansatte og erfarne læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer fra BUP og psykiatri, fra sengeafsnit og ambulatorier.

Den svære samtale i børne- og ungepsykiatrien:

Kurset er målrettet børne og ungdomspsykiatri og samtalerne med forældre og børn. Kurset kan f.eks. have fokus på overbringelse af dårlige nyheder (herunder diagnose), samtale med patient/forældre, der er uenige eller har et andet syn på situationen eller inddragelse af patientens og forældres perspektiv/fælles beslutningstagen.

Målgruppe: Nyansatte og erfarne læger, sygeplejersker og tværfagligt personale i sengeafsnit og ambulatorier i børne- og ungdomspsykiatrien.

Simulationsbaseret tværfaglig træning for F-ACT-teams:

Kurset kan eksempelvis fokusere på tydeliggørelse af teamets faglige roller og ansvar, kommunikation og samarbejde, inddragelse af teamets forskellige fagligheder ("shared case-load"), hvordan man bedst kan agere i patientens eget hjem og kommunikation under vanskelige forhold.

Målgruppe: 2 – 3 F-ACT-teams

 

 


Redaktør