Kommende kurser

Læs mere om de aktuelle kurser ved at klikke på kurserne til højre

I  2020 mens der bygges faciliteter til CAPS udvikles og testes simulationsbaserede kurser i form af pilotprojekter. Formålet er at sikre, at der allerede ved åbning af CAPS i foråret 2021 kan tilbydes simulationsbaserede kurser.

CAPS´ kursusportefølje skal udvikles over årene i takt med klinikkens behov, men der er muligheder for fire overordnede kursustyper indeholdende simulation:

  • Obligatoriske kurser, hvor hele eller dele af kurset afvikles som simulation

  • Åbne kurser for RHPs medarbejdere (tilmelding ved behov)

  • Skræddersyede kurser eller træningsdage (udvikles på forespørgsel fra et afsnit/centre til specifikke behov)

  • Kurser for eksterne kursister f.eks. fra somatikken, kommuner eller politiet (på sigt)

Kurserne kan udvikles og udbydes i regi af CAPS eller i samarbejde med HR-afdelingen og andre samarbejdspartnere.
Redaktør